Paradoksalt smittevern i videregående skoler

KORONA: For mange lærere er det vanskelig å akseptere de tilsynelatende motsetningene mellom smittevernet i samfunnet og smittevernet skolen.

«Det er vanskelig å forstå at en lærer i skolehverdagen kan ha et nærmest ubegrenset antall nærkontakter når man som privatperson er begrenset til å ha to gjester hjemme med to meters avstand», skriver Bjørn Brown og Åshild Knutzen.

Debattinnlegg

 • Bjørn Brown
  Fylkeshovudtillitsvald, Utdanningsforbundet Rogaland
 • Åshild Knutzen
  Fylkeshovudtillitsvald, Utdanningsforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:

Etter ett år med pandemi har videregående skole fått sin egen smittevernveileder. Mange har etterlyst klarere retningslinjer.

Situasjonen med muterte virus har forsterket behovet for innstramminger i smittevernregimet. Skuffelsen er derfor stor når veilederen inneholder mange vage formuleringer og inviterer til ulike tolkninger. Hva har vært det førende premisset for den nye veilederen? Er det at verdien av å holde skolene åpne vektlegges mer enn det rådende smittevernet i samfunnet for øvrig? Eller er årsaken til manglende samsvar mellom skolens smittevernregler og reglene i samfunnet ellers at ansvarlige myndigheter ikke tar inn over seg hvordan skolehverdagen faktisk arter seg i en videregående skole?

Oppfordringen om å praktisere sosial distanse på fritiden, står i skarp kontrast til myndighetenes retningslinjer for smittevern og praksisen i de videregående skolene.

Bekymring i skolehverdagen

Den nye veilederen inneholder en rekke paradoksale føringer som skaper bekymring i skolehverdagen. Veilederen åpner for bruk av munnbind på fellesområder og kontorer for elever og ansatte, men fraråder munnbind i undervisningen. På gult nivå kan hele klasser og grupper ha undervisning sammen, noe som i praksis kan bety inntil 30 elever og én lærer i ett rom. Et klasserom er trangbodd i seg selv, og her er altså munnbind frarådet uten sikkerhet for at avstandsregelen blir overholdt.

På rødt nivå slår veilederen fast at elevene må deles i mindre grupper. Vi stiller oss spørrende til hvorvidt det er mulig for skolene å etterleve denne bestemmelsen ut fra de fysiske forholdene i de videregående skolene. Når veilederen sier at lærere kan bevege seg på tvers av rom og klasser på rødt nivå, kan det bidra til økt smitterisiko for elever og lærere. I tillegg er det slik at elevene i programfagene på studieforberedende, som de velger på tvers av basisklassen, er del av flere grupper og klasser. Lærerne i fellesfag på yrkesfaglige programområder har også mange klasser å forholde seg til. Alt dette medfører at hver elev og lærer i løpet av en uke kan ha svært mange nærkontakter, fra flere titalls og opptil flere hundre.

Veie ulike hensyn

Statistikken tilsa lenge at covid-19 smittet mindre mellom barn og unge enn ellers i befolkningen. Nå sprer det muterte viruset seg mest blant de som er under nitten år. Smittevern i skole har hele tiden handlet om å veie ulike hensyn opp mot hverandre. Denne forholdsmessigheten har blant annet skapt aksept for at tilrettelagte avdelinger, avdelinger for særlig sårbare elever, skal holdes åpne, både på rødt nivå og når alt annet blir nedstengt.

Sterke samfunnsstemmer har argumentert for åpne skoler for de sårbare elevene. Til tross for skepsis har lærere vist forståelse for dette, og trosset egen opplevelse av manglende trygghet. På grunn av muterte virus og økt smitte mellom barn og unge, må nå smittevern for de sårbare elevene og lærerne deres være det viktigste argumentet når man veier fordeler og ulemper opp mot det hverandre. Et alternativ kunne kanskje være å prioritere disse lærerne og elevene i vaksinekøen?

Skarp kontrast

For mange lærere er det vanskelig å akseptere de tilsynelatende motsetningene mellom smittevernet i samfunnet og smittevernet skolen. Det er vanskelig å forstå at en lærer i skolehverdagen kan ha et nærmest ubegrenset antall nærkontakter når man som privatperson er begrenset til å ha to gjester hjemme med to meters avstand.

Oppfordringen om å praktisere sosial distanse på fritiden, står i skarp kontrast til myndighetenes retningslinjer for smittevern og praksisen i de videregående skolene. Et sterkere sammenfall mellom smittevern i samfunn og skole vil være nødvendig for å ivareta elever og ansatte i videregående skole.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Videregående skole

Mest lest akkurat nå

 1. Forsker Gunnveig Grødeland: – Omikron kan være veien ut av pandemien

 2. Strammer inn tirsdag: – Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår

 3. Frykter du ny korona­bølge? Nå kommer FHI med glad­nyhet

 4. Regjeringen framskynder tredje dose for alle over 45

 5. Viking klar for Europa: 30 millioner ligger i potten

 6. 14.000 lys skaper hjemmelaget julestemning i Sandnes