Ta til fornuft og lytt til ESA, Erna!

DEBATT: EFTA Surveillance Authority (ESA) har konkludert med at Norge har brutt hele 14 artikler i EØS-avtalen med de strengeste innreiserestriksjonene til Norge som vi har sett i historien.

«De siste ukene har vi omtrent daglige telefoner om vi har ledig personell; fra fiskebedrifter, kjøttbedrifter, grønnsakdyrkere, om vi har renholdere, trucksjåfører, malere, bakere osv.», skriver Ole Gabriel Kverneland.

Debattinnlegg

 • Ole Gabriel Kverneland
  Ole Gabriel Kverneland
  Siviløkonom, Daglig leder Dobra Praca
Publisert: Publisert:

Det forundrer meg at denne oppsiktsvekkende og knusende dommen fra EFTAs overvåkningsorgan stort sett har blitt gjengitt som fotnoter i norske medier.

Jeg driver et bemanningsforetak med ca. 80 årsverk og stort sett polske ansatte, så vi har virkelig fått føle problemene på kroppen. Vi har fått inn ansatte som har vært på besøk i hjemlandet, de har blitt avvist på Stavanger lufthavn og måtte ta første fly tilbake. De var registrert i folkeregisteret, men hadde postadresse og ikke bostedsadresse.

Vi har søkt Sjøfartsdirektoratet (som godkjenner unntak fra restriksjonene!), men vi har fått avslag.

Store forsinkelser

Vi har personell som har spesialkompetanse med metallisering og sprøytelakkering for prosjekter med helt nødvendig vedlikehold av installasjoner på norsk kontinentalsokkel. Det har blitt store forsinkelser og til dels stopp på grunn av manglende kompetent personell for disse prosjektene. Vi har søkt Sjøfartsdirektoratet (som godkjenner unntak fra restriksjonene!), men vi har fått avslag.

De siste ukene har vi omtrent daglige telefoner om vi har ledig personell; fra fiskebedrifter, kjøttbedrifter, grønnsakdyrkere, om vi har renholdere, trucksjåfører, malere, bakere osv. Vi har i de siste 16 årene hatt et dusin slaktere og kjøttskjærere som har jobbet i høysesong fra juni til fram mot jul. Slik reglene er nå, vet vi ikke om de kan komme inn i Norge. De kan ikke leve i usikkerhet og uten lønn, så de beste folkene forsvinner til gode jobber i Tyskland, Nederland eller andre EU-land uten våre ekstreme innreiserestriksjoner.

Ikke attraktive jobber

Det samme skjer med flere av de nesten 20 malerne som vi hadde i sving her i fjor. Vi trenger flere avisbud for å kjøre ut avisene for Schibsted Disrtribusjon i tide, men det er umulig å få inn nye sjåfører til disse jobbene. Vi har gått gjennom hundrevis av CV-er som ligger på Nav for å finne kandidater. Vi har stort sett samme resultat som denne bonden på Nøtterøy: «Nav sendte ti arbeidsledige til gård – ingen ble igjen for å gjøre jobben».

Det kan høres brutalt ut, men mange av de jobbene våre ansatte utfører er ikke attraktive nok for etniske nordmenn. Det gir bedre uttelling å heve lønn fra Nav.

Hvis vi ikke får malt alle de husene vi har bestilling på i år, så må disse vente til neste år. Hvis en abonnent ikke får Stavanger Aftenblad eller DN i postkassen innen kl. 7, så kan avisen leses på nett. Dette kan ikke betegnes som «samfunnskritisk» viktig. Men hvis det ikke kan slaktes det antall lam, gris og storfe som er planlagt neste halvår, så blir det kjøttmangel i butikkene. Hvis det ikke er nok personell til å tappe melk eller yoghurt, så vil dette også bli mangelvare i butikkene. Hvis vi ikke får høstet salat, tomat og agurker, så kan disse muligens importeres, men det vil være tragisk hvis grønnsaker råtner på rot.

Dobbeltmoral i systemet

Landbruksminister Bollestad kom med en naiv bevilgning til landbruket på 40 millioner for å «lære opp norske sesongarbeidere» i grøntnæringen. Fra næringen hevdes det at de er avhengige av personell (stort sett fra Ukraina, Hviterussland, Thailand, osv.) som har kompetanse. Den kompetansen som er nødvendig i denne næringen, er viljen til å jobbe knallhardt for en timelønn på 123,15 kr. Dette er allmenngjort tarifflønn for jordbruk og gartnerier, og i alle andre bransjer ville dette ha blitt betegnet som grov sosial dumping! Dette viser dobbeltmoralen i systemet, og Bollestad kan bruke så mange millioner hun vil på opplæringstiltak uten nytte. Norske ungdommer er ikke villige til å plukke tomater for denne timelønnen.

Jeg har nå fått to vaksiner og er lykkelig for at jeg ikke har blitt smittet. Jeg har også stor respekt for den håndfaste håndteringen som politikerne har vist under pandemien. Men tiltakene må være proporsjonale og innenfor det regelverket vi har forpliktet oss til. Konsekvensene er nå så store både samfunnsøkonomisk, privatøkonomisk og menneskelig at tiltakene er ute av proporsjon. Erna, Monica og Bent: Ta til fornuft og lytt til ESA!

Publisert:
 1. Debatt
 2. ESA
 3. Sjøfartsdirektoratet

Mest lest akkurat nå

 1. Bil på taket i Sandnes - to personer til sykehus

 2. Oppfordret til å avlyse julebord: SUS-ansatte føler seg forskjells­behandlet

 3. Familien på Tasta sparer tusenvis på å gjøre små grep – her er deres – og ekspertens – strømtips

 4. Støre varsler nye koronatiltak tirsdag

 5. – Ikke folkeavstemning i Forsand

 6. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben