Lurt å vite hvorfor sykkelpendlerne ikke sykler oftere

DEBATT: Aftenbladet var på lederplass nylig negativ til solcelletak over sykkelstamveien og mente at slike forslag bare leder til politikerforakt. Jeg har allerede svart, men mener det er viktig for debatten med mer kunnskap om statistikken omkring sykling i vår region.

Statistikken viser at været er den vesentligste årsaken for at vi ikke sykler oftere, men også at elsyklistene, er mer «kresne» med tanke på været, skriver Erlend Kristensen (bildet).
  • Erlend Kristensen
    Fylkestingspolitiker , MDG
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Utenom politikken, jobber jeg også på UiS innen grønn omstilling. Vi gjennomfører en årlig mobilitetsundersøkelse. I 2022 hadde vi over 1800 respondenter. Hva sier denne mobilitetsundersøkelsen om dem som sykler?

I 2022 passerte vi en milepæl. For første gang valgte et marginalt flertall av syklistene elektrisk fremdrift. 49 prosent valgte tradisjonell tråsykkel, 45 prosent elsykkel, 2 prosent brukte speed pedelec, elsykkel som går over 25 kilometer i timen og dermed er registreringspliktig og 4 prosent brukte elsparkesykkel. Hele 53 prosent av kvinnene har tatt elsykkelen i bruk, mens bare 44 prosent av mennene. Av andelen som sykler mellom 3–5 dager i uken, er det 47 prosent med vanlig sykkel og 53 prosent med elsykkel.

Hva er praktisk rekkevidde for sykling? Undersøkelsen viser at 89 prosent sykler opptil 11 km. Kun 11 prosent sykler lengre enn 11 kilometer. Andelen med vanlig sykkel som sykler mer enn 6 kilometer er 33 prosent. Andelen med elsykkel som sykler lengre enn 6 kilometer er 42 prosent. Dette tyder på at bruk av elsykkel leder til stadig flere syklister og de sykler oftere og lengre.

Været skremmer mange

72 prosent oppgir at de aldri sykler. 7 prosent sykler en dag i uken, 5 prosent sykler henholdsvis to, tre og fire dager i uken, mens 6 prosent sykler 5 dager. Vi ser altså at det store flertallet ikke sykler hver dag.

Dobbelt så mange sykler om våren og sommeren, sammenliknet med vinteren. Det er 15 prosent færre som sykler om høsten, sammenliknet med vår/sommer. 57 prosent av dem som sykler om vinteren benytter vanlig tråsykkel. Årstidene har åpenbart noe å si i for sykkelandelen. Videre tyder det også på at elsyklistene er noe mer kresne på været.

Men hva er de viktigste grunnene for at de som sykler, ikke sykler oftere? Her kunne respondentene svare flere alternativer. Klart flest, 68 prosent svarte været, altså regn, snø/glatt, vind, kaldt og lignende. Den nest vanligste grunnen, 37 prosent, var de som svarte at de mente det var upraktisk i forbindelse med ærend til og fra campus. Deretter svarte 15 prosent at de var redde for tyveri/hærverk. Deretter var grunnene henholdsvis sykkelparkering utsatt for vær og vind og for lang vei til og fra campus, begge med 13 prosent. De øvrige årsakene til å ikke sykle oftere lå alle under 13 prosent. Det er også flest elsyklister som sier at været er grunnen for at de ikke sykler oftere. 55 prosent sammenliknet med 45 prosent blant vanlige syklister.

Gjør grep som får flere på sykkel

Statistikken viser at været er den vesentligste årsaken for at vi ikke sykler oftere. Videre også at nye viktige brukergrupper, som elsyklistene, er mer «kresne» med tanke på været. Et tak over hovedsykkelveien i regionen, langs motorveien, hvor det er mest køproblemer, ville åpenbart ledet til flere syklister som også ville syklet oftere.

Hver syklist gir også god samfunnsøkonomisk nytte, fordi det blir mindre kø på motorveien. Målsettingen er derfor flest mulig syklister. Da er det en god idé å sette seg inn i hvorfor de som sykler, ikke sykler oftere, slik at vi kan tilrettelegge bedre. Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det, sies det. Kanskje en idé å gjøre noe, selv om Aftenbladet synes å like alt ved det gamle?

Publisert: