Jo, ensomhet er en folkehelseutfordring!

DEBATT: Debattredaktør Solveig G. Sandelson ser ikke alvoret i å oppleve ensomhet i en kommentar i Aftenbladet 12. april.

«Vi vil samle mer kunnskap om ensomhet og hvilke konsekvenser det har for helsen, og vi vil fremme forslag om at ensomhet tas inn i folkehelseloven», skriver Åse Michaelsen, i sitt svar til debattredaktør Solveig G. Sandelson.

Debattinnlegg

 • Åse Michaelsen
  Eldre- og folkehelseminister
Publisert: Publisert:
Les også

Ikkje nå igjen, Staten! Registrera alle einsame rundt om i kommunane?

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Forskning viser at å være ensom gjør oss mer utsatt for fysiske og psykiske sykdommer og tidlig død. Derfor er ensomhet en folkehelseutfordring. Ungdata-undersøkelsen i fjor høst viste at flere unge enn tidligere opplever ensomhet. Nesten tre av ti studenter er ensomme, ifølge studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2018. Arbeidet for å forebygge og bekjempe ensomhet er blitt en stadig større del av folkehelsearbeidet. Derfor har vi laget en egen ensomhetsstrategi.

Sandelson skriver at unge som sliter med psykiske plager, skal få hjelp raskt og enkelt. Her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang. Selvfølgelig skal barn og unge få hjelp med psykiske plager. Men ensomhet virker også inn på psykisk helse. Blant annet svekker mangel på sosial støtte evnen til å mestre påkjenninger. En ny, norsk studie viser at et godt sosialt nettverk motvirker ensomhet, noe som igjen bidrar til bedre helse. Ensomhet og mangel på sosial støtte påvirker risikoen for hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon. Det er vanlig å kjenne seg ensom en gang i blant. Noen ganger er det godt å velge ensomheten. Men dersom man er ensom over tid og denne ensomheten ikke er selvvalgt, ønsker vi å engasjere oss.

Samle mer kunnskap

I ensomhetsstrategien sier vi at vi vil ha kampanjer som setter søkelys på ensomhet og på hva vi som enkeltpersoner og fellesskap kan gjøre. Vi vil samle mer kunnskap om ensomhet og hvilke konsekvenser det har for helsen, og vi vil fremme forslag om at ensomhet tas inn i folkehelseloven. Det betyr at vi først må utrede en slik endring i folkehelseloven. I denne utredningen må vi blant annet vurdere krav til oversikt over omfanget av ensomhet lokalt, og hvordan kommunene kan gå fram for å skaffe seg oversikt. I dag kan kommunene hente ut oversikt over ensomhet blant unge fordi Folkehelseinstituttet publiserer disse i sine folkehelseprofiler. Tilsvarende oversikt over ensomhet blant voksne har vi ikke så langt. Fordi ensomhet er en folkehelseutfordring bør det være i kommunenes interesse å fange opp dem som er uten nettverk og sosial støtte.

Mediene formidler stadig historier om mennesker som ikke har noen å snakke med og ikke får besøk. Om eldre som sitter alene på julaften. Om unge som har hundrevis av venner på Facebook, men ingen nære venner. For et par uker siden var jeg selv med to ulike besøksvennspar fra Røde Kors sin besøkstjeneste, og fikk se hvor mye disse treffene betød, både for besøksvennen og besøksverten.

Hvert år arrangerer frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Røde Kors middager og samlinger for dem som ikke har noen å være sammen med i jula. Det er et velkomment og populært tilbud for mange. I ensomhetsstrategien sier vi også at vi vil stimulere til etablering av møteplasser for økt sosial deltakelse, også på tvers av generasjoner. Kommuner og frivillige organisasjoner må også vurdere behovet for ungdomsklubber eller andre møteplasser spesielt for barn og unge ut fra lokale utfordringer og behov.

Folkehelseproblem

Det kan være helt innafor å være litt ensom. Noen søker ensomheten og trives best alene fordi de har valgt det. Men for mange er ikke ensomhet bare et personlig anliggende. De ønsker noen å være sammen med. Summen av den uønskede ensomheten utgjør et folkehelseproblem. Derfor vil vi gjøre noe med det.

Les også

 1. Ikkje nå igjen, Staten! Registrera alle einsame rundt om i kommunane?

 2. Himmelropande naivt

 3. Forsking til å stola på?

 4. Fingrane av fatet, Staten!

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Vil nekte navngitte personer å gå på byen

 2. Ord­fører: – Denne tragiske hen­delsen på­virker mange

 3. Bent Høie setter foten ned for storbygg på Misjonsmarka

 4. Politiet etter­lyser vitner etter hen­delse ved ute­sted

 5. Savnet sveitser funnet omkommet

 6. En hittil ukjent e-post viser hva Eva Kristin Hansen opplyste Stortinget om