• Kullkraftverket til den tyske giganten E.on i Gelsenkirchen har fått selskap av vindmøller. Etter hvert må ny fornybar energi, fra sol og vind, erstatte kullkraft og fossile brensler, dersom verden skal nå klimamålene. Da må Norge også bygge ut vindparker. Ina Fassbender, Reuters/NTB scanpix

Vindkraften og klimadebatten: Europeiske interesser står ikke mot norsk natur, det handler om hva vi kan få til sammen – i stort og smått

KRONIKK: Det viktigste som kan gjøres for å hindre klimakrisen er massiv utbygging av sol- og vindenergi – raskest mulig, over hele verden.