Utålmodighet trengs mot vold og overgrep

DEBATT: Noe av det som opprører meg aller mest er den uretten som blir begått hver eneste dag mot barn som blir utsatt for vold og overgrep. Jeg er ekstremt utålmodig på dette feltet.

«God bemanning er avgjørende for at politiet og barnevernet skal forebygge, forhindre og etterforske vold og overgrep mot barn på en best mulig måte», skriver Kjell Ingolf Ropstad.
  • Kjell Ingolf Ropstad
    Barne- og familieminister (KrF)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rapporten «Svikt og svik» fra barnevoldsutvalget var en øyeåpner for mange da den ble lagt fram. Mye har skjedd siden den NOU-en ble lagt frem. Blant annet har det vært en formidabel satsing på over en milliard kroner på helsestasjoner og skolehelsetjenesten. De spiller en viktig rolle for å forebygge og avdekke vold. Vi prøver nå ut et nytt program som skal gi lærere og barnehagepersonell opplæring i å snakke med barn og unge om vold og overgrep. Over flere år har regjeringen styrket Statens Barnehus, etterforskning av vold og overgrep mot barn og etterforskning av overgrep på nett. Likevel er jeg ikke fornøyd med situasjonen. Ett av fem barn har opplevd fysisk vold i oppveksten. Ingen kan si at vi gjør nok når det finnes barn som vokser opp med vold og utrygghet.

Glad for utålmodigheten

Jeg er glad for at Ståle Luther fra politiet og Ine Haver og Marit Klemp Stephansen fra barnverntjenesten også viser utålmodighet i sitt innlegg i Stavanger Aftenblad 10. april. De etterlyser blant annet flere ansatte i barnevernet og politiet, samt bedre oppfølging av forslagene fra barnevoldsutvalget.

Rapporten fra barnevoldsutvalget er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for voldsfeltet de kommende årene. Derfor er det viktig at vi følger den opp på en grundig måte. Rapporten var på en bred høring og regjeringen har bedt en arbeidsgruppe gjennomgå alle de 58 anbefalingene. Nå jobber vi med å ferdigstille dette omfattende arbeidet. Det er for tidlig å gå i detalj, men jeg kan forsikre om at regjeringen tar alle anbefalingene fra barnevoldsutvalget på alvor.

God bemanning er avgjørende for at politiet og barnevernet skal forebygge, forhindre og etterforske vold og overgrep mot barn på en best mulig måte. Siden 2013 har bemanningen i politiet økt med om lag 2800 årsverk, hvorav over 1650 er politiårsverk. I det kommunale barnevernet har bemanningen i samme periode økt med 1150 årsverk. Kombinert med bedre bemanning satser regjeringen på økt kompetanse og bedre digitale verktøy.

Noe av det første jeg gjorde da jeg ble barne- og familieminister var å snakke med alle statsråder som har ansvaret for opptrappingsplanen mot vold og overgrep, for å forsikre meg om at alle følger den opp tett. I år er det satt av rundt en milliard kroner til tiltak i opptrappingsplanen. Det er jeg glad for. Samtidig er jeg ekstremt utålmodig på vegne av dem som må leve med frykt og vold.

Kan ikke leve med svikt

For å bekjempe vold og overgrep mot barn trengs denne utålmodigheten i alle ledd, fra regjering til førstelinjen. Vold og overgrep mot barn er en enorm belastning for den enkelte og for samfunnet. Vi kan ikke leve med svikt og svik i hjelpen til disse barna.

Les også

Regjeringen mangler handlekraft for de barna som trenger det aller mest

Les også

Landsdekkende nettkampanje skal sikre flere ansatte i barnevernet

Les også

#HeiErna! Vi vil ha bedre tid til å hjelpe barna i barnevernet!

Les også

Kristin Ørmen Johnsen (H): «Det handler ikke bare om antall stillinger»

Les også

– Hvorfor svarer du oss ikke, Erna?

Les også

Full kollisjon mellom #HeiErna-aksjonistene og statsministeren

Les også

Marte Tonning Otterlei: «Gi barnevernet nok tid til å oppnå den suksessen Erna Solberg vil ha»


Publisert: