Ingen dramatikk på Varden

DEBATT: Mats Danielsens innlegg i Aftenbladet 10. januar under tittelen «Når Stavanger kommune stjeler eiendom», inneholder noen uklarheter som vi ser behov for å kommentere.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

 • Hildegunn Hausken
  Stavanger kommune, avdelingssjef, byutvikling

Reguleringsplan 2667 for Varden skal legge rammer for bevaring av bebyggelsen og småhuskarakteren i området, og bedre trafikksikre gangforbindelser i gatene og friområdene. Planen skal sikre tilgang for allmennheten til friområdet Varden.

Ikke riktig

Det er ikke riktig at flere titalls private grunneiere ville mistet store deler av hagene sine. Med noen få unntak legger reguleringen opp til at mange boligeiendommer faktisk blir større enn de er i dag, som en følge av at brede gater gjøres smalere og mer oversiktlige.

I et område nær toppen av Varden skal privat grunn gjøres om til friområde og park. Her er vi i god dialog med grunneiere for å få til en god avtale for alle parter, og det er lite sannsynlig at det vil bli behov for ekspropriasjon. En reguleringsplan gir hjemmel for ekspropriasjon, men det er sjelden at det blir benyttet. Ekspropriasjon er en egen prosess med politisk behandling.

Svarfristen var satt til seks uker

Høringen for Varden-planen pågikk fra 10. mai til 21. juni, altså i god tid før sommerferien. Svarfristen var satt til seks uker, i tråd med plan- og bygningsloven. I de sakene hvor politikerne vedtar å legge et reguleringsforslag på høring rett før sommeren, økes varigheten på høringen med minimum tre uker, tilsvarende fellesferien. Dette gjelder også ved andre ferier, som jul og påske; da forlenges høringer med én til to uker.

Små justeringer

Etter høringen er det gjort små justeringer av planforslaget, basert på flere gode, konstruktive merknader både fra berørte beboere og fra offentlige høringsinstanser. Det er dette som nå skal legges fram til sluttbehandling i kommunestyret.

Publisert:

Les også

 1. – Når Stavanger kommune stjeler eiendom

Mest lest akkurat nå

 1. Rogalending i 30-årene pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot hunder

 2. Randaberg kommune med siste om smittesituasjonen og helgens arrangementer

 3. Ingrid (76) ble smittet på bussen: – En fantastisk tur, jeg kjenner meg helt frisk

 4. Raser mot kriminell misbruk av krisetiltak

 5. Kommuneoverlege om busstur for pensjonister: – Jeg ville tenkt meg grundig om

 6. Fem koronasmittede tok hurtigbåt hjem

 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Varden
 4. Stavanger kommune