Nødvendig at alle elever på alle trinn har hver sin digitale enhet

DEBATT: Det er helt avgjørende at skolen er i front kunnskaps- og utstyrsmessig for å innfri det doble samfunnsoppdraget om utdanning og danning. Da trenger alle elever hver sin digitale enhet.

De nye teknologiene er viktige for å imøtekomme skolens oppdrag om både utdannings og danning. I Jærskulen er det tillit til lærerne i så måte, skriver fire kommunesjefer og fire skolesjefer i Gjesdal, Hå, Time og Klepp.
 • Jone Haarr
  Kommunalsjef, Gjesdal kommune
 • Waldemar Pettersen
  Kommunalsjef, Hå kommune
 • Eskil Nygaard
  Kommunalsjef, Time kommune
 • Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold
  Kommunalsjef, Klepp kommune
 • Hilde Siira
  Skolesjef, Gjesdal kommune
 • Trond Egil Sunde
  Skulesjef, Hå kommune
 • Pamela Sudmann
  Skulesjef, Time kommune
 • Jan Harald Forsmo
  Skulesjef, Klepp kommune
 • Nina Nygård Magnussen
  Utviklingsleiar, Jærskulen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Stavanger kommune har flertallspolitikerne ønske om å forby mobiler og fjerne pc-er for 1.–4. trinn. Dette er gjort uten å spørre lærere og skoleledere hva de mener. Dette har fått Stavanger Aftenblad til å spørre: «Hvor blir tilliten til lærerne av?»

Som skoleeiere i de fire kommunene i Jærskulen – Hå, Klepp, Time og Gjesdal – er vi enige med lederartikkelen i Aftenbladet om at det i denne saken gjøres vedtak som er av prinsipiell karakter både i forhold til lærernes utøvelse av jobben og for kunnskapsutvikling og tilrettelegging for elevene.

Les også

Stavanger strammer inn digitaliseringen for skolebarn

Les også

Sparer millioner på mindre skjermtid for de minste

Utfordringer og muligheter

Digitaliseringen gir noen utfordringer, men også fantastiske muligheter. Det er stor enighet om utfordringene som følge av barn og unges bruk av teknologi. Mange foreldre sliter med at barn og unge er for mye foran en skjerm i løpet av et døgn. På sosiale medier foregår det mobbing, og de unge får tilgang på nettsider som de ikke bør ha tilgang på.

Dette må vi ta på alvor. Flere tar til orde og støtter det politiske forslaget om å skjerme barna for «skjermtid», og fjerne problemet med mobilen som distraksjon på skolen. Ved første øyekast kan dette se ut som en god løsning. Det appellerer til foreldrene at politikere tar problemet på alvor og setter inn tiltak.

Testing og evaluering over tid

Men løser det politiske vedtaket egentlig utfordringen? I Jærskulen, som våre kommuner er en del av, har det siden 2014 vært pilotering med uttesting og evalueringer av bruk av digitale verktøy fra 1.–10. trinn. Dette har vært inngripende på flere områder, som det økonomiske og ikke minst for lærernes praksis i klasserommet. I debatten kan det synes som om beslutninger er tatt over natten, og det uttrykkes av noen en opplevelse om at skolene har fått teknologien i fanget. Det er urimelig dersom slike oppfatninger blir en generell sannhet.

I 2016 gjennomførte vi sammen med Universitetet i Stavanger et delforskningsprosjekt. Funnene her ga kunnskap om hvordan lærerne på et tidlig tidspunkt opplevde at dette påvirket elevenes læring.

Vi samarbeider nå videre med ressurspersoner ved UiS for kvalitetssikring og utvikling av praksis i møte med nye læreplaner der teknologien gir oss muligheter til en undervisning som aldri tidligere har kunnet vært gjennomført i skolen.

Skolen er i en teknologisk overgangsfase der en, i tillegg til bøker i papir, har tatt i bruk mulighetene i det digitale. En lærerundersøkelse som ble gjennomført i Jærskulen vinteren 2019, viser at det at elevene har hver sin digitale enhet i stor grad har påvirket undervisningen og elevenes læringsutbytte.

Vi vil gi honnør til våre lærere som har vært del av en av de største endringene i klasserommet noensinne. På samme måte som det opp gjennom tidene har vært stor skepsis og usikkerhet til innholdet i tv, video m.m., skjer det samme igjen, – nå er usikkerheten knyttet til hvordan det digitale vil påvirke barn og unge.

Skolen må være i front

Vi kan ikke la være å forberede elevene på hva det vil si å leve i det digitale samfunnet. I våre kommuner har vi med politisk støtte valgt en løsning der alle elevene har sin egen digitale enhet. Dette fordi vi ikke kan la være. Om problemet med teknologi oppleves som stort nå, vet vi at vi ikke skal langt frem i tid før utfordringen blir enda større ved at teknologien blir tilgjengelig på en slik måte at den blir en del av menneskekroppen. Det er helt avgjørende at skolen er i front kunnskaps- og utstyrsmessig for å innfri det doble samfunnsoppdraget om utdanning og danning. De to oppdragene er likeverdige, og de nye teknologiene er viktige for å imøtekomme begge på hver sin måte.

Dannelsesoppdraget handler om at barn og unge trenger grunnleggende digitale ferdigheter utover det å være brukere. Det handler om teknologiens muligheter, men også evne til å vurdere kritisk hvilke konsekvenser det har å være en forbruker. Det handler om å utvikle holdninger der man tar avstand fra «nett-troll» og kan sortere mellom sanne nyheter og «fake news». Vi ser internasjonalt og i Norge at digitale kanaler blir aktivt og nådeløst brukt for å skade demokratiet. Dette er ferdigheter som må trenes og utvikles over tid. Skolen har et ansvar i samarbeid med hjemmet.

Jærskolen har tillit til lærerne. Samfunnet og teknologiens utvikling betyr at skolen og lærerne må tenke undervisning på nye måter. Elevene må ha tilgang på det digitale verktøyet både på skolen og til hjemmearbeid. Fokuset er på hvilken betydning samspillet mellom lærer og teknologi har. Nøkkelen ligger hos læreren. Da må læreren ha tillit og verktøy for å få gjort denne jobben.

Les også

Jørg Arne Jørgensen: «Klipp, lim og adspredelser i skolen»

Flere om oppgaven

Det er dessverre aldri enkle løsninger som kan svare på store samfunnsutfordringer. Teknologien er i seg selv død. Dersom teknologien ikke skal oppleves som besvær, er det viktig at vi alle har fokus på at det er mennesket i møtet med teknologien som skaper mulighetene eller utfordringene. Læreren, skolen, foreldre, politikere og samfunnet i samarbeid har i dette en stor oppgave med å sikre at våre barn og unge utvikler ferdigheter som gir dem muligheter for mer læring, og gjør dem kloke i møte med teknologien. Da må elevene ha sin digitale enhet.

Publisert: