Kaster vi barna ut med badevannet?

DEBATT: Ikke mindre enn tre barnehager er foreslått nedlagt i forslag til ny barnehage-bruksplan som skal vedtas av kommunestyret i Klepp 7.september.

Publisert: Publisert:

Marianne Øvregaard mener det er altfor drastisk å legge ned tre barnehager i Klepp. Hun tror barnetallet snart vil øke igjen. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

  • Marianne Øvregaard

Og vi er flere som undrer oss: Hvorfor slike drastiske tiltak i en kommune med god økonomi, og som har «tidlig innsats» som et hovedmål for barn og unge?

Selv nåværende Høyre-regjering har bedt kommunene om ikke å ha for mye penger på bok, noe Klepp har hatt i en årrekke. Skatt betaler vi med glede, men da for at pengene skal sirkulere og komme innbyggerne til gode i form av kvalitetstilbud til barn og unge.

Folketallet kan snu

Det har blitt brukt mye penger på kompetanseheving av barnehagepersonell i Klepp, noe som har resultert i høy score på trivsels-undersøkelser og kvalitet i alle ledd. Det tar lang tid å bygge opp en slik kvalitet, men det går veldig fort å rive det ned igjen…

Bakgrunnen for forslaget er at barnetallet er synkende. Dermed får barnehagene ikke fylt opp alle plassene sine. Men statistikken for folketilvekst er usikre tall som har lurt oss før. Trenden er allerede i ferd med å snu.

Klepp kommune har per nå størst tilvekst av jærkommunene. Når vi samtidig vet at Akva group satser på 50 nye arbeidsplasser i Klepp, trenger vi å ha klar en buffer av ledige barnehageplasser. Skulle en måtte redusere bemanningen, kan dette gjøres over tid, og på en langt mer skånsom måte enn å legge ned tre barnehager.

Da vil en samtidig legge ned viktige samlingsplasser og aktivitet knyttet til lokalmiljø, og tomme bygninger må også vedlikeholdes.

«First we take Manhattan, then we take Berlin». Sitatet fra den kjente Leonard Cohen-låta passer godt på sentraliseringspolitikken som er ført i Klepp i de senere år: Først legger vi ned de små skolene i distriktet, så går vi for de små barnehagene, i håp om å spare noen kroner til administrasjon.

Ta vare på kompetansen

Disse få kronene spart må veies opp mot andre ting: Både nedleggingstruede Tu og Horpestad barnehager har fantastiske uteområder, og alle som har vært heldige å vokse opp på en gård ,vet hva det betyr for kropp og sinn å ha rikelig med plass å boltre seg på i barndommen.

Nedlegging av barnehager er et altfor drastisk tiltak ut fra nåværende situasjon. Skulle folketilveksten vise fallende tendens – noe den ikke gjør per nå – kan vi vurdere saken på ny ved rullering av planen i 2024. Før det bør vi heller bevare den gode kvaliteten det har tatt år å bygge opp, og sikre et godt og variert barnehagetilbud i Klepp.

Kvalitet er summen av mange ting, og trygge oppvekstvilkår i tidlig alder er den beste investeringen vi kan gjøre. Det vil garantert også lønne seg i kroner og øre på lang sikt.


Publisert:
  1. Klepp
  2. Klepp kommune
  3. Barn