Kirkevalget – vi må ikke skape flere konflikter

DEBATT: Først av alt vil jeg gi honnør til Dorrit Vignes Isachsen for hennes meget kloke og informerende innlegg i Aftenbladet 14. august under overskriften «Flere lister øker konfliktnivået».

Publisert: Publisert:

«Jeg har valgt å fortsette som medlem i Kirken og være aktiv i min menighet, også som medlem i menighetsråd i inneværende periode, og har der erfart at det er fullt mulig å stå sammen med ulikt syn på ekteskapet», skriver Astri Lunde. Her Vardeneset kirke. Foto: Rune Vandvik

Debattinnlegg

Astri Lunde
Stavanger
Les også

Dorrit Vignes Isachsen: Flere lister i kirkevalget øker konfliktnivået

Jeg er uenig på ett punkt, for jeg er imot vielse mellom likekjønnede i Den norke kirken (Kirken). Jeg står for det tradisjonelle synet at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

Vanskelig tid

For meg og sikkert mange med meg, har det vært en vanskelig tid med all uroen omkring dette temaet. Jeg har stilt meg spørsmålet «hva gjør jeg nå?» Vil jeg fortsatt være medlem i Kirken og være aktiv i min menighet i bydelen?

Jeg har valgt å fortsette som medlem i Kirken og være aktiv i min
menighet, også som medlem i menighetsråd i inneværende periode, og har der erfart at det er fullt mulig å stå sammen med ulikt syn på ekteskapet. Dette samsvarer med vedtaket på Kirkemøtet om å kunne ha to forskjellige syn i denne sak.

Aksepterer bare ett syn

For meg virker det som om Åpen folkekirke i realiteten kun aksepterer ett syn. Visjonen i Vardeneset menighet er «Inkluderende fellesskap, levende Kristustro». Denne visjonen samler vi oss om.

Vi må nå ikke skape flere konflikter. Med tre lister til bispedømmerådsvalget, oppnår vi – etter min mening – ikke et mer inkluderende fellesskap. Min oppfordring er derfor: Stem på nytt menighetsråd og stem ved bispedømmerådsvalget på nominasjonskomitéens liste, som menighetsrådene har valgt personer til. Godt valg.

Les også

Dorrit Vignes Isachsen: Flere lister i kirkevalget øker konfliktnivået

Les også

Thor Magne Seland: Gjør døren høy, gjør porten vid!

Les også

Visste du at kirkevalget kan bli avgjort av små, lukkede nettverk?

Les også

Flere lister i kirkevalget øker konfliktnivået

Les også

Troen viktigere enn politikken i Kirken

Les også

Er fire meter høyt nok, Åpen folkekirke?

Les også

Håper du velger den lista jeg til slutt endte på i kirkevalget

Les også

Vær så snill, ikke forlat Kirken!

Publisert: