Seniortanken tar feil i sin analyse av debattklimaet

DEBATTKLIMA: Seniortankens analyse av regionen og debattkulturen er hverken imponerende eller konstruktiv.

Seniortanken treffer ikke helt med sin analyse av regionens debattkultur, mener Tor Steinar Raugstad. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Tor Steinar Raugstad
  Sandnes
Publisert: Publisert:

Seniortanken beskriver i lørdagens Aftenblad en region hvor det politiske samarbeidet for tiden er skrantende og tonen i debatten er skarp, på grensen til usaklig. Medlemmene viser til 60-årenes samarbeid og framgang som en kontrast til dagens uenighet.

Ufint og skammelig

Krangel og dysfunksjon mener de skyldes kommuneinndelingen og feil kommunegrenser. Jeg kan være enig i at kommuneinndelingen med fordel kunne vært annerledes. Men dagens krangel har sin egentlige årsak lenger tilbake i tid.

Planleggingen og prosjekteringen av Ryfast viste hele tiden at prosjektet ville bli altfor dyrt. I et desperat forsøk på å øke prognosene for trafikken i Ryfast, - og dermed bedre økonomien noe, - gjorde fylkespolitikerne det utrolige og famøse vedtaket om forbud mot ferjedrift over Høgsfjorden.

Dette var etter manges mening et ufint og skammelig vedtak som også var ulovlig. Og vedtaket løste heller ikke kostnadsproblemet med Ryfast, men det skapte de problemene som det krangles om i dag, og som ville ha påført folk som bor rundt Høgsfjorden unødvendige problemer og utgifter, - uavhengig av hvor kommunegrensene går.

Les også

Pål Morten Borgli: – Vi driver ikke med konspirasjonsteorier

Ryfast-presset

Men Ryfast-prosjektet ble presset videre med marginale flertallsvedtak, - selv om en uavhengig økonomisk vurdering viste at det aldri ville bli samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Men nå er den lange tunnelen ferdig. Den er blitt flott, og mange har glede og nytte av den. Nå er det for sent å ønske at vi heller skulle hatt bro over Gandsfjorden og Høgsfjorden, - noe som ville gjort regionen som helhet mer funksjonell, både med tanke på trafikk og med tanke på videre utbygging og bedre jordvern. Både dette og de nå vedtatte kommunegrensene må vi forholde oss til, og vi må prøve å gjøre det beste ut av det.

Jeg vet ikke, - men jeg kan ikke få meg til å tro at utsettelsen av bompengeinnkrevingen i Ryfast er tilsiktet og planlagt, og jeg syns at Borgli går litt for langt i sine antydninger.

Vi må få spørre

Men for oss utenforstående ser det ut som om fylkesadministrasjonen stadig viser vrangvilje og uvennlighet mot forsøkene på å få i gang ferjedriften over Høgsfjorden som mange er avhengig av. Og da må det være lov å komme med noen spørsmål om hvordan dette henger sammen, og hvorfor man aksepterer et så kjempesvært bompengetap i måned etter måned.

Ryfast ble jo åpnet før nyttår. Kunne man ha gjort noe mer i de to påfølgende månedene før koronanedstengingen? Kunne man latt de spanske spesialistene som man er avhengig av, fått komme hit tidligere og begynt å jobbe etter 10 dagers karantene og korona-tester? Hva mener fylkeskommunen om den aktuelle ferjeforbindelsen i dag? Det er mange spørsmål, men få svar. Jeg enig med Øyvind Larsen som skriver om de manglende bompengene i Ryfast 30.juli, at her har Aftenbladet – som ønsker å være en avis for hele Rogaland, en jobb å gjøre.

Les også

 1. Konspirasjonsteoriene er resultatet av en dysfunksjonell region

 2. Hva er den virkelige årsaken til at man har latt minst 180 millioner kroner ikke gå inn på konto til Ryfast-prosjektet?

Publisert:
 1. Debattkultur
 2. Høgsfjorden

Mest lest akkurat nå

 1. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

 2. To båter har gått ned på islagt fjord på Høle

 3. Bor du i borettslag, i Smeaheia, i Bjergsted, på Hinna eller har du hus i naturfarge? Da bør du lese dette

 4. Matvognen måtte etter­fylle tre ganger sist helg: Hytte­folket vil ha middag med til fjell­heimen

 5. Smitte på Smiodden skole

 6. Barneskoler og ungdomsskoler til gult nivå - nå er det disse reglene som gjelder