• «Vi tror ikke at Norge vet grundig nok hva tvang gjør med barn og unge», skriver Julie Høybakk og Marit Sanner. Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Hva ville du gjort hvis jeg var ditt barn?

DEBATT: Vi ønsker egne bestemmelser for barn og unge, som beskriver akkurat hvor raskt og hvor lenge det er lov å bruke tvang, og vi ønsker at kunnskapen fra barn og unge brukes som grunnlag for paragrafene.