Vi streiker for livsvarig pensjon

DEBATT: Lik pensjon for kvinner og menn vil gi en ubetydelig merkostnad for arbeidsgiverne, men betyr svært mye for de ansatte.

«Arbeidsgiverne står fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulike pensjonsytelser fordi kvinner har høyere forventet levealder», skriver Åsmund Skretting Austvoll og Karin Venaas. Her Rogaland Teater.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

435 kunst- og kulturarbeidere ved Rogaland Teater, Den Nationale Scene, Bergen Filharmoniske Orkester, Trøndelag Teater, Kilden Teater og Konserthus, Kristiansand Symfoniorkester, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret og Nationaltheatret er i streik.

I 2016 gikk de ansattes organisasjoner, Creo, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL), med på en midlertidig innskuddspensjonsordning for å sikre økonomien og bærekraften til de store kulturinstitusjonene. Vi hadde en felles målsetting med arbeidsgiverne om at en permanent ordning skulle være en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Streiken kunne ha vært unngått hvis arbeidsgiverne hadde stått ved de løfter de ga i 2016.

En ung kvinne, født tidlig på 90-tallet, vil tape mye på ordningen arbeidsgiverne tilbyr.

Arbeidsgiverne står fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulike pensjonsytelser fordi kvinner har høyere forventet levealder. Dette i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og hvor alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016. En ung kvinne, født tidlig på 90-tallet, vil tape mye på ordningen arbeidsgiverne tilbyr. Pensjonstapet vil utgjøre flere hundre tusen kroner fra fylte 67 år og fram til forventet levealder. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at dette skjer i 2021, og at det ikke utløser en større samfunnsdebatt. Lik pensjon for kvinner og menn vil gi en ubetydelig merkostnad for arbeidsgiverne, men betyr svært mye for de ansatte.

Les også

Streik i kultursektoren– teateret avlyser forestillinger

Les også

Streiken trappes opp – premieren går som planlagt

Gylden middelvei

De ansattes organisasjoner har fremmet et krav om hybridpensjon, en pensjonsordning som oppfyller målsettingen om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Det er en gylden middelvei som på en balansert måte ivaretar alles behov. Ordningen er kollektiv, trygg og forutsigbar for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Den fordeler risikoen mellom den ansatte, arbeidsgiver og forsikringsselskap, i motsetning til vår midlertidige ordning med innskuddspensjon der den ansatte sitter med all risiko. Hybridpensjon vil være en kollektiv ordning for de ansatte i institusjonene som oppfyller målsettingen fra 2016.

Trondheim Symfoniorkester & Opera har allerede inngått en avtale om hybridpensjon. Både arbeidstakere og arbeidsgiver er fornøyde, så hvorfor er dette så vanskelig å få til i de andre kulturinstitusjonene?

Diskriminerer kvinner

At 1,5 millioner nordmenn har innskuddspensjon som kun er en sparekonto og som ikke holder livet ut, burde bekymre alle, spesielt når denne spareordningen diskriminerer kvinner. Med økende levealder i fremtiden og på sikt lavere utbetalinger fra folketrygden, vil tjenestepensjonen bli viktigere og viktigere.

Framtidas pensjonsordninger må bygges på kollektive løsninger.

Kjære arbeidsgivere, stå for det dere skrev under på i 2016, og gi oss en kjønnsnøytral og livsvarig pensjonsordning som er 2021 verdig!

Publisert: