For demokratiets og fri­hetens skyld, – stå opp for sannheten!

KRONIKK: Vi trodde det var kommet for å bli. Men nå er selve det liberale demokratiet truet, og det trues først av løgnen. Stavanger kan her spille en viktig rolle i kampen for sannheten. Uten den, intet demokrati.

I Russland skrives «sannheten» av Putin. Journalister, forfattere, kunstnere og aktivister som forsøker å fortelle den virkelige sannheten, trues med fengsel og sterke reaksjoner. Dette kan vi vise vår motstand mot, skriver Dag Mossige.
  • Dag Mossige
    Dag Mossige
    Gruppeleder, Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På Sølvberget gav NRKs Morten Jentoft oss nylig en førstehånds skildring av hvordan Russland har stupt stadig dypere ned i et totalitært mørke hvor det, rett ut fra George Orwells «1984», er forbudt å omtale Putins angrepskrig mot Ukraina som krig.

Der ingenting er sant

Min favorittakademiker, Timothy Snyder, har lenge advart mot hvordan løgnen har vært sentral i å undergrave vårt eget demokratiske samfunn og verdier. Hans mesterverk «The Road to Unfreedom» (2018) fremstår særlig dyster og profetisk i dag.

Men det finnes håp. Vi kan lære av historien. I boken «On Tyrrany» kommer Snyder i kortform med en dreiebok for hva vi selv kan gjøre for å forhindre demokratisk kollaps.

Og vi skal ikke mange år bakover i Europas historie for å se at samfunn kan bryte sammen, demokratier kan falle og vanlige mennesker plutselig ender med å stå bøyd over en massegrav med våpen i hendene. Hvis ikke unge mennesker begynner å skape historie, kan feil maktpersoner legge den i grus. Snyders tyve formaninger gir oss en oppskrift på hva vi selv kan gjøre for å påvirke vår skjebne. Boken er en klar oppfordring til å stå opp for demokratiet for å unngå tyranni, og den anbefales høyt.

Snyders tiende råd er: Tro på sannheten! Ikke gi avkall på fakta og at det finnes en objektiv virkelighet, i motsetning til en verden hvor alt er relativt eller usikkert. Hvis ingenting er sant, kan ingen kritisere makten, da det ikke finnes noe fast grunn å gjøre det fra. Hvis ingenting er sant, er alt sant.

Slik er det i Russland i dag. «Sannheten» skrives av Putin. Journalister, forfattere, kunstnere og aktivister som forsøker å fortelle den virkelige sannheten om forholdene i landet, om krigen i Ukraina eller på noen måte gi motsvar, trues med fengsel og sterke reaksjoner. Dette kan vi vise vår motstand mot.

Som hovedsete for Icorn er det naturlig at Stavanger går foran – som en hoved­stad for ytrings­friheten.
International Cities of Refuge Network (Icorn), med hovedkontor i Stavanger, er et nettverk av over 70 fribyer i verden som tilbyr beskyttelse til forfulgte forfattere og andre kunstnere.

Icorn-nettverket

På Sølvberget i Stavanger har International Cities of Refuge Network (Icorn) sitt hovedkontor. Icorn er en uavhengig organisasjon av byer og regioner som tilbyr ly til forfattere, journalister og kunstnere i fare, fremmer ytringsfrihet og forsvarer demokratiske verdier og internasjonal solidaritet. I disse dager gjøres det en enorm humanitær innsats i og utenfor Ukraina. Samtidig har Icorn en annen viktig oppgave. Den handler om alternative russiske stemmer.

Den hviterussiske (tidligere sovjetiske) forfatteren Svetlana Aleksijevitsj (73) vant nobelprisen i litteratur i 2015, etter å ha vært Icorn-forfatter siden 2000. Hun står på barrikadene for ytringsfrihet i Russland, Ukraina og Hviterussland.

Mens tomme­skruene stram­mes til, og Putin deler folket i enten «patrioter» eller «av­skum og for­rædere», forsøker mange å flykte fra landet og dets allierte Hvite­russland. Flere har tid­lig­ere flyktet fra fengsel og for­følgelse til Ukraina, og be­finner seg nå i enn krigs­sone. For dem har det også blitt svært vanskelig å få visum til andre land.

Det er her Icorn-mandatet for ytrings­frihet er av­gjørende. Icorn kan tilby trygg til­flukt til for­fattere, kunstnere og andre intellektuelle som er truet og forfulgt for sitt arbeid og tanke­uttrykk i hjem­landet.

Organisasjonen nyter videre høy tillit som en informasjonskilde med erfaring og kunnskap om hvem som er faktisk forfulgt.

Les også

Stavanger kan bli sentral for russere på flukt

Stort nettverk av trygge havner

Stavanger har her et særlig ansvar. Som hovedsete for Icorn er det naturlig at vi går foran og er pådrivere for å forsterke dette arbeidet – som en hovedstad for ytringsfriheten.

Med Icorn i spissen kan en bred dugnad støtte opp om kampen for den russiske sannheten. De forfulgte i Russland har et stort nettverk av byer å søke tilflukt i. Disse menneskene staker ut en alternativ vei for deres hjemland. Bare ved deres eksistens, ved at deres stemmer ikke stilner, sender de et mektig signal – et signal om at et annet Russland er mulig.

Og ved å forsvare dem, forsvarer vi også oss selv. Det er det russiske folk som en dag må ta over makten fra Putin. Men for å få det til må sannhetens bevares.

Statsvitenskapen lærer oss at i de fleste overganger fra autoritære til demokratiske regimer – hvor tyranner faller og folkestyret tar over – har forfattere og intellektuelle spilt en viktig rolle. Russlands og Hviterusslands diaspora vil utgjøre selve demokratiets diaspora, for dem som ser og ønsker å bygge en alternativ fremtid.

Les også

Fareed Zakaria: «Sterke menns nye oppskrift for sikre seg eneveldig makt»

Legge til rette

I den nåværende krigskonteksten inntar Icorns rolle en forsterket betydning. Den kan fylle svært viktige hull innenfor den omfattende innsatsen som gjøres ovenfor mennesker berørt av den russiske invasjonen.

Over 70 byer er medlemmer av nettverket og kan ta del i denne dugnaden for demokratiet ved å sikre trygghet og arbeidsvilkår for forfattere og intellektuelle som kan fortelle sannheten om Russland – gjennom seminarer, bøker, møter, eller andre aksjoner og tiltak. Det vil være opp til Icorn å peke på hvordan.

Men politikere i landets fribykommuner – og, kan vi håpe, fylkeskommuner – kan legge til rette for dette arbeidet. Ved å stå opp for sannheten, står vi opp for oss selv.


Publisert: