Gasskraftverk med rensing bedre enn land­strøm på sokkelen

DEBATT: Hvorfor vil regjeringen at offshore-installasjoner skal tappe Fastlands-Norge for strøm – når vi har et norsk­utviklet, tilgjengelig og bedre alternativ?

På Sleipner T-plattformen har Equinor helt siden 1996 fjernet CO₂ fra produsert gass og injisert og lagret denne klimagassen i grunnen under. Det samme kan gjøres med gassturbiner som produserer strøm til drift av plattformene på sokkelen.

Debattinnlegg

 • Henning Taranger
  Henning Taranger
  Partner, Pier AS
Publisert: Publisert:

Oljeinstallasjoner på norsk sokkel er en betydelig forurenser gjennom utslipp av eksos fra gassturbinene på plattformene. For å nå de politiske utslippsmålene for CO₂-fjerning innen 2030, skal disse plattformene elektrifiseres. Dette er i første omgang tenkt arrangert med strøm fra land, og senere supplert av elektrisk kraft fra hav – vindmøller.

Billig strøm og havvind

Våre politikere har laget rammebetingelsene slik at oljeselskapene kan få langsiktig fastpris for land strøm til +/– 40 øre per Kwh for elektrifisering av sine oljeinstallasjoner, om strøm nå er og i fremtiden sannsynligvis vil være en «mangelvare».

Private forbrukere på Øst- og Sørlandet måtte til sammenlikning i januar betale en «markedspris» på 155 øre per kWh.

Svaret fra politikerne til å avhjelpe strømmangel er havvind. Det går igjen i alle debatter. Havvind skal sikre mer strøm både til offshore installasjoner og fastlands Norge i fremtiden. Problemet er imidlertid at det ikke blåser hele tiden. Vindmøller kan kun levere strøm omkring 60 prosent av tiden. Når det ikke blåser, må offshore-installasjonene kjøre sine gassturbiner, med de forurensende CO₂-utslippene det medfører.

Et bedre alternativ

Et reelt og fullverdig alternativ til strøm fra land er strøm generert på et offshore gasskraftverk. Det vil redusere utslipp med 90 prosent gjennom CO₂-fangst fra eksosen, som deretter lagres permanent i undergrunnen.

Dette er basert på kjent og tilgjengelig teknologi, utviklet av norsk industri.

En kombinasjon av gass- og steam-turbiner som benyttes her, er langt mer effektive og har en utnyttelsesgrad på 55 prosent, mot ca. 35 prosent med dagens turbiner offshore.

Myndighetene har imidlertid bestemt at alle utbygginger og større modifikasjoner av plattformer på norsk sokkel kun skal vurdere strøm fra land som et alternativ fordi plattformene ikke har plass til å installere plasskrevende CO₂-renseanlegg.

Så lenge rammebetingelsene tillater strøm fra land til +/– 40 øre per Kwh, inkludert nettleie, vil det alltid bli det mest prisgunstige og enkleste alternativet. Oljeselskapene har dermed oppfylt alle krav som stilles fra myndighetene, og de har ingen insentiv til å foreslå alternative løsninger, dersom det ikke er et pålegg fra de samme myndigheter.

Prisen for strøm fra et offshore-gasskraftverk vil være noe høyere enn nåværende pris på strøm fra land, avhengig av hva man betaler for gassen. Den er imidlertid forventet å være konkurransedyktig med strøm fra havvind.

Eneste alternativ

Selv om slike offshore gasskraftverk ble dokumentert i en Sintef studie allerede i 2017, er denne løsningen ikke omtalt i Konkraftrapport 2021-2, «Framtidens energinæring på norsk sokkel – klimastrategi mot 2030 og 2050». Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom blant andre Norsk olje og gass, Norsk Industri, NHO, Fellesforbundet og LO. Både i denne rapporten og i den politiske debatten blir havvind nå fremhevet som det eneste alternativ til strøm fra land.

Offshore gasskraftverk med CO₂-rensing er imidlertid en interessant alternativ løsning. Med en byggetid på tre–fire år gir den resultater på kort sikt, og den kan redusere CO₂-utslippene på norsk sokkel med 90 prosent innen 2030.

Andre bidrag

Denne løsningen kan også bidra til:

 • Elektrifisering av hele sokkelen med 4–6 enheter.
 • Gi krafttilskudd til Fastlands-Norge.
 • Redusere strømprisene.
 • Reduser behov for utvidelse av landnettet.
 • Være en nødvendig nettstabilisator og et supplement til havvind når det ikke blåser.

Hvorfor vil ikke regjeringen endre oljeselskapenes rammebetingelser slik at de også må vurdere alternativer til kraft fra land? Norske offshorenæring er ikke en kraftkrevende industri som er avhengig av «subsidierte» priser fra norsk vannkraft. Tvert imot har den enorme inntekter som hovedleverandør av naturgass til Europa, hvor gassen omdannes til elektrisk kraft uten CO₂-rensing.

Politikerne må nå få øynene opp for at det finnes et alternativ til strøm fra land som også er et supplement til havvind, nemlig offshore gasskraftverk.

Publisert:
 1. Elektrifisering
 2. Norsk sokkel
 3. Havvind
 4. Klimautslipp
 5. Strøm

Mest lest akkurat nå

 1. Hommersåk samles i sorg – igjen

 2. Marte (19) og Tor Martin (19) omkom i MC-ulykken i Gjesdal: – Dette er ufattelig og grusomt

 3. Det trengs et forbud mot bruk av robot­klippere om natten og strenge reguler­inger for bruk om dagen

 4. Da han såg det gamle bildet, forstod Espen at ryktet om beste­foreldra si hytte på Høle var sant

 5. Ledere i app-sel­skap måtte gå etter varsler­sak

 6. Tea Egenæs elsker 60-talls­huset i Stav­anger: – Alt tre­verket gir den gode atmos­færen og sær­preget