Mer skatter og avgifter med Solberg-regjeringen

DEBATT: Alle som støtter Erna Solberg lover mindre skatt, men sannheten er altså reelt helt motsatt.

Dyrere og vanskeligere med blå regjering.
  • Sindre Nørgaard
    Senterpartiet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som kjent er Venstre og KrF med i Erna Solberg sin høyreledete regjering, og ikke minst har de støtte av Frp. Solberg -regjeringen lover mindre skatt (på inntekt), noe som i praksis har vist seg å være rundt en hundrelapp pr. familie i året.

Skatteskjerpelse for folk flest

Men på den annen side har det vært en betydelig skatteskjerpelse for folk flest. Det i form av mindre godtgjørelser, større gebyrer, og langt mere avgifter. Ikke minst på drivstoff og elkraft.

Det er tydelig at den blå regjeringen også vil ha tilbake de synlige klasseskiller igjen.

Men mest underlig er Frp’s oppførsel: Love lavere drivstoffavgifter og færre bommer, men vips da de begynte å støtte Erna Solberg, så stemte de notorisk mot egen politikk.

Men alle som støtter Erna lover mindre skatt, men sannheten er altså reelt helt motsatt. For i regjeringen Solbergs tid er det nemlig innført skatt på bl.a. hjemreiser for pendlere, skatt på tjenestereiser, skatt på pendler-opphold, skatt på tariffestede sluttvederlag, skatt på kost og losji for arbeidstakere på jobbreise, avkorting av reisefradrag for pendlere til og fra jobb.

Videre avkorting av dagpenger, avkorting av uføretrygden, avkorting av etterlattepensjonen, avkorting av arbeidsavklaringspenger, avkorting av sluttvederlag, slutt på gratis fysioterapibehandling for folk med kroniske sykdommer, bevisst underregulering av løpende pensjoner, kutt i fri rettshjelp, skatt og arbeidsgiveravgift på tips, mer enn 30 prosent økning i elavgiften, + 55 øre + mva. i ekstra drivstoffavgift, økt avgift på kollektivtransport, økte avgifter på kinobilletter og fotballkamper, kutt i bostøtte, og kutt i støtten til glutenallergikere.

Lavest lønnsvekst

I tillegg har Solberg og co. stått for lavest lønnsvekst etter krigen, økt egenandel hos legen, økt makspris i barnehagen, fjerning av skolefrukttilskudd, kutt i stipendordningen for studenter, kutt i barnetillegget for uføre, kutt i bilordning for bevegelshemmede, og spesielt asosialt kutt i tannhelsetjenester og brillestøtte for ubemidlede og barn. Det er tydelig at den blå regjeringen også vil ha tilbake de synlige klasseskiller igjen. De som har råd til tannhelse eller ikke, slik det var i gamle dager.

Fremover vil Erna Solberg med Høyre, Venstre, KrF, MDG, Ap, SV og Rødt ha høyere avgifter på drivstoff, såkalt miljøavgift. Bare ting benevnes med miljø, er kynismen raskt fremme og legger på distriktsfiendtlige avgifter, så Norge mer og mer tvangsurbaniseres.

Det finnes imidlertid bare et parti som har stemt for lavere drivstoffavgifter, og lavere elavgift, de åtte siste årene på Stortinget, og

Publisert: