Regjeringen tar fastlege-grep

DEBATT: Regjeringen vil bruke 1,6 milliarder mer på fastlegeordningen og allmennlegetjenesten innen 2024. Jobben med å snu utviklingen er startet.

«Vi skal sørge for flere fastleger og gjøre fastlegeyrket til et mer attraktivt og trygt valg for unge leger», skriver Bent Høie.

Debattinnlegg

 • Bent Høie
  Bent Høie
  Helse- og omsorgsminister (H)
Publisert: Publisert:

Flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og mange unge leger opplever økonomisk risiko med å etablere fastlegepraksis. Det tar jeg på stort alvor.

Historisk satsning

Fastlege Arnulf Heimdal og pensjonert fastlege Ivar Thomsen skriver i Aftenbladet 26. august at regjeringen ikke har gjort noe de siste åtte årene for å redde fastlegeordningen. Det er feil. Regjeringen har tatt en rekke grep for å styrke fastlegeordningen. I fjor la vi fram en forpliktende opptrappingsplan som innebærer at vi frem til 2024 vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder. Det er en historisk satsning. Vi skal sørge for flere fastleger og gjøre fastlegeyrket til et mer attraktivt og trygt valg for unge leger.

Heimdal og Thomsen mener handlingsplanen er utilstrekkelig. Jeg er ikke enig. Vi har blant annet styrket basisfinansieringen slik at den økonomiske risikoen med å starte opp fastlegepraksis blir redusert. Vi har innført et knekkpunkt på 1000 pasienter slik at fastleger kan redusere lengden på listen uten tap. Vi kartlegger belastning i legevakt og prøver ut alternative måter å organisere legevakt på. Vi øker også støtten til ALIS-avtaler i kommuner med rekrutteringsproblemer. Det innebærer at unge leger får økt trygghet og stabilitet mens de utdanner seg til spesialister.

I samarbeid med Helsedirektoratet vurderer vi effekten av tiltakene og justere disse ved behov. Jeg har stor tro på at planen vil føre oss i riktig retning i takt med at tiltakene blir gjennomført.

Mange utfordringer

Vi står overfor mange utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Da må vi i første rekke møte der folk lever livene sine, i kommunene. Det er her vi kan forebygge sykdommer i en tidlig fase. Det er her vi kan gi helhetlig helsehjelp og støtte til å mestre kroniske lidelser i hverdagen. Derfor har regjeringen de siste åtte årene tatt en rekke grep for å styrke fastlegeordningen.

Vi står overfor mange utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Da må vi i første rekke møte der folk lever livene sine, i kommunene.

Les også

 1. – Virkelig­heten er at fast­lege­krisen øker

 2. Sola ansetter tre nye fastleger midt i fastlegekrise

 3. Rekrut­terings­problemer gjør at Time snur i fast­lege-sak: – Vi hadde ikke noe annet valg

 4. – Derfor bør nye studieplasser i medisin legges til Stavanger

Publisert:

Valg 2021 - helse

 1. Hvilket parti er villig til å satse på fastlegeordningen?

 2. – Ingen eldre skal sitte alene

 3. Hva slags helse­vesen vil vi egentlig ha? Neppe et der jord­mødrene på SUS jobber fjorten natte­vakter på rad

 4. Jeg ønsker at en politiker kan ta en vakt sammen med meg på syke­hjemmet for å se hvor travelt det er

 5. – Ønsker mer forskning på kvinnehelse

 6. Jeg finner ingenting om kvinne­helse og barsel­omsorg i parti­program­mene

 1. Valg 2021 - helse
 2. Stortingsvalget 2021
 3. Fastlegene
 4. Bent Høie
 5. Helsedirektoratet