Visste du at moderne ventilasjon er en stor virusspreder?

KRONIKK: Vi har hatt underdødelighet i Norge under pandemien. Likevel kneler helsevesenet i verdens rikeste land. Samfunnet stenges og mye smitte spres i feil ventilerte rom.

Naturlig ventilasjon er undervurdert og kunnskapen er glemt. Teknologi har tatt over med sine massive areal-, volum og etasjehøydekrevende ventilasjonskanal -løsninger. Sus, støy og kostbart vedlikehold er resultatet – og spredning av virus.
  • Harald N. Røstvik
    Harald N. Røstvik
    Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP), UiS
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Våre underfinansierte sykehus står i skarp kontrast til en overfinansiert statlig oljesektor. Vi er vitne til en varslet krise og en tverrpolitisk fallitterklæring. Foretaksmodellen og strategien må revurderes.

Mange tar til orde for at ensidig satsing på nedstengning burde erstattes av oppgradering av et underfinansiert helsevesenet. Ifølge Nav er det til enhver tid behov for 4.000–7.000 sykepleiere. Deres status og lønnsutvikling strupes mens ansatte i offentlig eide oljebedrifter har tre ganger så høy gjennomsnittslønn. En Equinor-konsernsjef tjente 50 ganger mer enn en høyt kvalifisert sykepleier. Alle klapper for helsearbeiderne, men politikerne tar ikke signalene, noe mine UiS-professorkolleger, Kruke og Engen, påviste i SA kronikken beredskapens paradokser.

Når dette skrives 16. desember er det «bare» 371 innlagte koronapasienter i Norge, hvorav «bare» 63 på respirator. Sykehusene i Oslo og Viken har utsatt 1.000 operasjoner de to første desember-ukene. 1.204 mennesker er så langt døde av Covid i Norge, men hvert normalt år dør 900 mennesker av influensa uten at vi reagerer. Nå dør nesten ingen.

Dårlig ventilerte rom

I oktober 2020 uttalte FHI i rapporten «Inneklima og risiko for smitte» at «risiko for smitte ser ut til å være høyest i små rom med dårlig ventilasjon.» Ett år senere i desember 2021 skjerpes retorikken i den britiske regjerings dokument «Ventilation during the koronavirus pandemic». Dårlig ventilasjon fremheves som en langt farligere smittespreder enn antatt. I Norge er dette neglisjert.

Moderne, godt isolerte vindtette bygg, er som termoser. Frisklufttilførsel er nødvendig ellers kveles vi. I stedet for at folk sjokk-lufter via vinduene har sentralisert friskluftinntak tatt over med sus og støy.

I Paolo Sorrentinos film, «The Hand of God» (2021), skjer en ulykke forårsaket av dårlig inneklima og luftmangel. Vi utsetter oss for stor risiko i innemiljøet. Nye vitenskapelige studier viser at vedfyring i hjem bidrar tre ganger mer til partikkelforurensning av luft i Storbritannia enn transportsektoren, selv om bare 8 % av befolkningen fyrer med ved. «Selv nye, såkalte rentbrennende «ecodesign» vedovner burde selges med en helseadvarsel» fordi «vedfyring kan tredoble mengden skadelige partikler i inneluften», konkluderte den. I Norge dør årlig 1700 mennesker for tidlig pga. ved forurensing (PM 2,5).

Feil ventilasjon sprer virus

Virus smitter mest innendørs. Ventilasjon brukes feil, er ofte strupt til minimal luftmengde som resirkuleres av energisparehensyn. I omikron-utbruddet på Oslo-restauranten Louise, ble nesten alle som befant seg i lokalet smittet, også de som ikke tilhørte Scatec-gruppens bord. Virus sprer seg lettere i tørt inneklima. Jo mindre vi lufter og jo mer elektrisitet vi varmer opp med, desto tørrere blir inneluften. Sjokklufting gjennom vinduene er derfor alltid et godt råd. Mesteparten av året medfører det jo ikke varmetap og man kan jo kle på seg mer enn T-skjorte innendørs.

I Zürich er det bygget kontorbygg uten ventilasjonskanaler og oppvarmingssystem. Luftingen skjer naturlig gjennom vinduene og bygget har stor masse av tegl slik at innetemperaturen er stabil. Varmeoverskudd fra mennesker, datautstyr, lys og maskiner er nok. Hver person sprer jo 100 Watt varme når vi sitter stille. Ti sittende personer leverer varme som en 1KW panelovn og gjerne det doble når vi beveger oss.

Jeg har selv tegnet kompakthus uten sentralisert ventilasjonsrom og kanaler. I stedet har vi brukt massen i porselen; honeycomb rør på bare 16 cm diameter som settes inn i veggen i hvert rom. En stille minivifte fjerner brukt romluft som passerer gjennom porselenet og varmer det opp. Når vifteretningen snur trekkes frisk uteluft inn og varmen i porselensmassen følger med inn. Det ble spart 60 løpemeter luftkanaler og 3 m² teknisk rom per bolig. I næringsbygg brukes ofte 8 prosent av gulvarealet til vertikale sjakter og tekniske rom. Når luftkanaler fjernes trenger man ikke nedforte himlinger og sparer 15 % av etasjehøyden.

Tenk nytt om ventilasjon!

Universitet på Kypros bruker naturlig ventilasjon uten ventilasjonskanaler. Store mengder frisk uteluft trekkes gjennom bygget og stiger vertikalt. Oppdriften stimuleres av «solar chimneys» – som driver luften opp og ut som i en skorstein. Strålingen fra enten direkte sol eller diffus overskyet stråling varmer opp skorsteinens utside og driver prosessen.

Hvis vi skal redusere risikoen for spredning av virus må vi tenke nytt men også revitalisere gammel kunnskap, Denne pandemien blir jo ikke den siste og vi skal også dele luften mellom oss i fremtiden. God ventilasjon er essensielt for at inneklimaet ikke skal bli helsefarlig og dødelig. Også WHO og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) påpeker nå dette. Vi får alle gjøre det vi kan så lenge politikerne ikke makter å sikre befolkningen en adekvat sykehusberedskap

Naturlig ventilasjon er undervurdert og kunnskapen er glemt. Teknologi har tatt over med sine massive areal-, volum og etasjehøydekrevende ventilasjonskanal løsninger. Sus, støy og kostbart vedlikehold er resultatet–og spredning av virus.

Virus smitter mest innendørs. Ventilasjon brukes feil, er ofte strupt til minimal luftmengde som resirkuleres av energisparehensyn.
Publisert: