Bare tull at den nye regjeringen ikke liker Nysnø

DEBATT: En tvilsom allianse mellom Stavanger Aftenblad, venstrepolitikere og nyslåtte opposisjonspolitikere fra Høyre har en teori om at den nye regjeringen ikke liker Nysnø og Rogaland. Noe som selvsagt ikke stemmer.

Jeg vil nok mene at ledelsen og styret i Nysnø bør vurdere om de er tjent med å la Nysnø for fremtiden fremstilles som «Venstre sitt selskap», skriver Geir Pollestad.

Debattinnlegg

  • Geir Pollestad
    Stortingsrepresentant, Sp
Publisert: Publisert:

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig selskap som skal gjøre lønnsomme investeringer i ny klimavennlig teknologi. Nysnø som ble etablert i 2017 har 12 ansatte, ligger i Stavanger, forvalter en fondskapital på om lag 2,5 milliarder kroner. For Senterpartiet er Nysnø et av flere virkemidler for å skape arbeidsplasser og grønn omstilling.

Equinor nevnes heller ikke

Nå ser vi at Nysnø blir brukt i et slags politisk spill av venstrepolitikere, nyslåtte opposisjonspolitikere fra Høyre og det hele kringkastet rimelig ukritisk gjennom Stavanger Aftenblad. Teorien til denne litt tvilsomme alliansen er at den nye regjeringen ikke liker Nysnø og Rogaland. Det er selvsagt bare politisk oppspinn.

I et skriftlig spørsmål til næringsministeren legger Sveinung Rotevatn i Venstre frem en rimelig kreativ liste over tegn på at den nye regjeringen visstnok ikke bryr seg om Nysnø. For det første er ikke selskapet nevnt i regjeringserklæringen. Der er det mye som ikke er nevnt. For eksempel er ikke Equinor nevnt i regjeringsplattformen. Det betyr ikke at vi ønsker å legge ned Equinor, slutte med olje og gass eller har planer om å flytte selskapet til Fornebu, slik venstrelogikken tilsier.

Videre er Rotevatn opptatt av at næringsministeren på et besøk i Stavanger ikke besøkte Nysnø, men prioriterte besøk hos private bedrifter. Det er en prioritering jeg støtter hundre prosent, og jeg er sikker på at de statlige etater og selskaper skal få sine besøk.

Nysnø eller Nybø?

Jeg vil nok mene at ledelsen og styret i Nysnø bør vurdere om de er tjent med å la Nysnø for fremtiden fremstilles som «Venstre sitt selskap». Hadde egentlig Nybø vært et bedre og mer dekkende navn enn Nysnø?

Så fra spøk til virkelighet: Til neste år vil Nysnø bli tilført 500 millioner nye kroner til å foreta investeringer. Ved utgangen av 3. kvartal i år hadde selskapet stående 600 millioner kroner i ubrukte penger. Det gir selskapet store muligheter.

Det viktigste for Nysnø fremover er å levere gode resultater både i form av økonomiske resultater og teknologi som bidrar til utslippskutt. Så langt har selskapet brukt 97 millioner kroner på å tjene 119 millioner kroner. Fremover vil det være en forventning om at selskapet leverer både overskudd og klimakutt.

Kritikkverdig kutt

Det virkelig kritikkverdige er at forrige regjering valgte å finansiere Nysnø gjennom kutt i Innovasjon Norge, SIVA og øvrige virkemidler vi har for å bidra til ny verdiskaping og arbeidsplasser. Statsbudsjettet for 2022 gir altså Nysnø en kraftig økning i kapitalen og de vil til neste år ha en milliard kroner til å investere for. Det er en slik langsiktig strategi som skal bygge opp Nysnø som et ekstra virkemiddel for å skape arbeidsplasser. Solbergregjeringens strategi med å bygge ned andre virkemidler ville over tid vært dårlig for Nysnø, Rogaland og Norge.

Til neste år vil Nysnø bli tilført 500 millioner nye kroner til å foreta investeringer. Ved utgangen av 3. kvartal i år hadde selskapet stående 600 millioner kroner i ubrukte penger. Det gir selskapet store muligheter.
Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Melder om snø i etter­middag

  2. Varsler 5 kroner kilo­wattimen rundt middagstider

  3. Nå slipper de å bygge «Undheimsti» på Eigerøy

  4. Slik vil Norled revolus­jonere elekt­riske hurtig­båter

  5. Ingve Bøe: «Hvis ikke Viking tar bronse, spiser jeg hatten min»

  6. Budsjett­for­hand­lingene løf­tet til høy­este nivå