Rogfast kan bli vårt nye Goliat eller Yme

DEBATT: Vi kan risikere at Rogfast, verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel, ender dramatisk.

– Hvem og hva kan vi stole på når det gjelder Rogfast-byggingen? Her er det en stor, økonomisk risiko, men også en risiko for at menneskeliv kan gå tapt, skriver Christopher Kent. Her fra Goliat i 2917.
  • Christopher Kent
    Christopher Kent
    Geofysiker
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er utdannet ingeniør fra Camborne School of Mines i Storbritannia, og har jobbet i oljeindustrien hele mitt voksne liv. Jeg har nå tatt meg tid til å lese geologirapporten som ligger i kontraktsutlysingen om Rogfast, og jeg ble alvorlig bekymret. Ja, det er nok teknisk mulig å bygge denne tunnelen, men selvtilfredsheten de involverte røper til Aftenbladet bekymrer meg.

62 svakhetssoner

De viktigste dataene om utfordringene i Rogfast finner en oppsummert i en 56 sider ingeniørgeologisk rapport (NO-60-GEO). Alle konklusjonene i rapporten sender samme signal: Borehullene viser at 28-35 prosent av fjellet er av dårlig kvalitet/frakturert, og sammen med de seismiske dataene er det identifisert 62 svakhetssoner, men det påpekes at det kan være mange flere.

Svakhetssonene kan nok forseres, men de vil forsinke arbeidet. Det samme vil bli store mengder vann som kommer til å lekke inn. Det foreslås ulike metoder for å løse problemene: Nedfrysing av fjell, kjemisk injeksjon, eller til og med bruk av blow-out preventers (BOPs, som vi kaller dem i oljeindustrien). Ved 392 muh. kommer vannet med nesten 40 bar trykk, dette gir betydelige utfordringer.

Les også

Rogfast: Siste sjanse til å kunne trekke i nødbremsen

Stor usikkerhet

I rapporten påpekes det at alle de empiriske dataene er beheftet med usikkerhet. Det er for eksempel uklart hvor grensene mellom de forskjellige bergartene egentlig ligger. Rapporten oppsummerer at det er knyttet stor usikkerhet til den geologiske modellen. Ja, jeg er enig i dette!

Jeg kommer fra Storbritannia, og elsker ferjeturer over fjordene.

Dette prosjektets pålitelighetsklasse er gitt klassifiseringen «CC/RC 3», dette er definert som «Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser». Det vil bli behov for en rekke tiltak for å beskytte arbeiderne mens de bygger tunnelen.

Markedssjef Tore Voster i Stangeland Maskin uttaler til Aftenbladet: «Norsk fjell er stort sett bra å bygge i uansett.» Ja, mye av fjellet i Norge er greit, men det er en farlig antagelse å tro at det er like enkelt her. Forsker Jan Steinar Rønning uttaler: «Samtidig er svakhetssonene det snakkes om, relativt smale.» Ehhh? Rapportens konklusjon er «... reell plassering og mektighet til svakhetssoner er opptatt av betydelig usikkerhet. Det er også sannsynlig at hovedtunnelene og Kvitsøytunnelen passerer svakhetssoner som ikke er avdekket av forundersøkelsene."

Hvem og hva kan vi stole på? Her er det en stor, økonomisk risiko, men også en risiko for at menneskeliv kan gå tapt.

Elsker ferjeturene

Jeg kommer fra Storbritannia, og elsker ferjeturer over fjordene. Det samme gjelder mange turister. Hvem liker egentlig å kjøre i tunneler? En kaffe og litt mat ombord på fergen er alltid hyggelig, særlig som avbrekk i lange kjøreturer. Kan denne massive pengesummen bli brukt til noe klokere? Vi kan risikere at denne verdens dypeste og lengste undersjøisk tunnel ender dramatisk. Rogfast kan ende som tunnelverdenens ekvivalenter til oljeindustriens Yme eller Goliat.

Publisert: