• Bunken av henvisninger til psykolog var rett og slett uhåndterbar, men istedenfor å utvide kapasiteten, ble den ene koordinator-stillingen lagt ned. Hvor er logikken i det? NTB Scanpix

Fagsjefen i Helse Vest snur seg vekk

DEBATT: De andre helseregionene har egne traume-enheter, hva har Helse Vest? En fagdirektør som velger å lukke øynene, og et ikke-eksisterende tilbud.