Ja, det er behov for nyanser i energi og klima-debatten

ENERGI: Oljen og gassen er og vil være det mest lønnsomme vi kan drive med.

Publisert: Publisert:

Konsernsjef Eldar Sætre har sagt at han aldri noen gang har sett et så lønnsomt prosjekt som videre utbygging av Troll-feltet. «Det betyr at det er himmelsk lønnsomt», skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
  Administrerende direktør, Norsk olje og gass
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Aftenbladets Hilde Øvrebekk Lewis skal ha honnør for å ønske en mer nyansert debatt om olje- og gasspolitikken. Verdens energibruk må endres. Det er liten plass for kull. Det vil bli brukt mindre olje, og muligens også mindre gass. Noe av de ressursene som finnes – også på norsk sokkel – vil ligge igjen fordi de ikke vil ha nok lønnsomhet. Slik det også i dag er ressurser som ikke utvinnes fordi de ikke har nok lønnsomhet.

Det vil bli kraftig vekst i bruk av fornybar energi. Samtidig skal vi huske at fornybar energi brukes til elektrisitet. Elektrisitet står i dag for under en femdel av verdens energibruk. Sol- og vindkraft leverer under 2 prosent av verdens energi. I framtiden blir det mye mer. Men hvis vi både skal nå målene i Parisavtalen og FNs mål om at alle mennesker skal få energi, må rundt en tredel av verdens energibehov i 2050 dekkes av olje og gass. EU-kommisjonen er klokkerklar på betydningen av norsk gass.

Lønnsomhet og rammebetingelser

Fortiden er viktig. Men avgjørelser for framtiden må ta utgangspunkt i de utfordringer framtiden bærer i seg. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som skal produsere olje og gass fra 2019 til 2059, vil gi det norske samfunnet verdier anslått til 1.350 milliarder kroner i samlet inntekt av produksjonen. 1.350 tusen millioner kroner.

Johan Castberg-feltet i Barentshavet, som skal produsere fra 2022 til ut over 2050, vil gi det norske samfunnet verdier for 290 milliarder kroner i samlet inntekt av produksjonen. Hvis vi hadde fulgt miljøorganisasjonenes krav om å stoppe nye oljeprosjekter, ville disse enorme verdiene gått tapt. Sist uke var bekymringen knyttet til at Equinor skal investere 7,8 milliarder kroner i videre utbygging av Troll-feltet. Eldar Sætre har sagt at han aldri noen gang har sett et så lønnsomt prosjekt. Det betyr at det er himmelsk lønnsomt.

Klimautfordringen gjør at rammebetingelser endres. Forhåpentligvis blir det en økt internasjonal pris på klimagassutslipp. Da må vi huske at Norge allerede har en pris på utslipp som er svært høy sammenlignet med andre land. Selskapene må også grundig vurdere risikoen for lavere priser i framtiden. Oslo Economics har dokumentert at de gjør nettopp det. Samtidig har selskapene satt store krefter inn for å reduser kostnadene slik at utbyggingene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen blir lønnsomme også om prisen blir mye lavere. Equinor har varslet at deres nye prosjekter er lønnsomme med oljepris på 21 dollar. I dag er oljeprisen mellom 75 og 80 dollar.

Olje og gass må til

Framtiden er ikke et enten eller. Framtiden vil kreve både og. Vi står overfor en enorm omstilling. Klimagassutslippene må ned. Samtidig må verden ha nok energi til en raskt voksende befolkning som har ønske om stadig høyere velferd. Da trenger vi så mye fornybar energi som mulig. Men vi kan ikke klare å få nok energi uten en betydelig mengde olje og gass. Det er fullt mulig å nå målene fra Paris gjennom en fornuftig kombinasjon av olje, gass og fornybar energi.

Samtidig må oljeselskapene både se behovet for og muligheten for å bruke sin kunnskap til å utvikle fornybar energi. Slik som Total, Shell og Equinor gjør innen henholdsvis solenergi, bioenergi og havbasert vindkraft. Og selskapene må utforske mulighetene for å redusere utslipp ved bruk av olje og gass. Verden kan ikke nå målene fra Paris uten å finne løsning på hvordan vi i stor skala fanger inn og lagrer klimagasser, slik Equinor, Shell og Total nå arbeider for å få til i Nordsjøen.

Og tenk når vi kan trekke klimagassene ut av den norske naturgassen og selge den videre som hydrogen! Da kan store cruiseskip gå i en måned på en eneste fylling, og det eneste som slippes ut, er vanndamp. Equinor arbeider for å få det til.

Bidrar ikke

Skrekkhistoriene om at vi risikerer store tap ved utbygging av olje og gass i Norge bidrar dessverre ikke til en nyansert debatt. Oljen og gassen er og vil være det mest lønnsomme vi kan drive med. Da er det bedre at miljøorganisasjonene sier rett ut at de vil stoppe olje- og gassvirksomheten og tør fortelle at det betyr enorme tap for Ola og Kari. For min del er jeg enig med Hilde Øvrebekk Lewis om at vi trenger en nyansert debatt.Publisert:

Les også

 1. Bård Vegar Solhjell (WWF): «Vi kan ikkje leve på ønskebrønnar»

 2. 10 økonomieksperter mener vi må begrense leting på norsk sokkel. Det kommer neppe til å skje.

 3. Ti eksperter oppfordrer til kutt i norsk oljeeksport

 4. Også Equinor må ta ansvar

 1. Parisavtalen
 2. FN
 3. Klimautslipp
 4. Fornybar energi
 5. Norsk olje og gass