• I 2017 ble det rapportert 27 alvorlige personskader i petroleumssektoren. Bildet er fra et grunnleggende sikkerhetskurs for offshore-arbeidere. Jon Ingemundsen
    Galleri

HMS-arbeidet i petroleums-næringen må tilpasses nye tider

STORTINGET: Trygghet på arbeidsplassen er avgjørende for olje- og gassbransjens fremtid.