Klimarealistenes feil om FNs klimapanel

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet 12. august skriver Geir Aaslid fra Klimarealistene om klimaendringer. Innlegget inneholder flere misvisende påstander om FNs klimapanel.

- Det er naturlige variasjoner fra år til år, men for de langsiktige endringene i klimaet konkluderer klimapanelet med at den dominerende årsaken er menneskeskapt, skriver Audun Rosland.
  •  Audun Rosland
    Audun Rosland
    Dir. for klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Miljødir. er nasjonalt kontaktpunkt for klimapanelet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Først skriver Aaslid at han er uenig med FNs klimapanel «når de påstår at utslipp av CO₂ endrer klimaet dramatisk». Den foreløpig siste hovedrapporten fra panelet, som ble publisert i 2013 og 2014, er skrevet av over 800 hovedforfattere og flere enn 1000 faglige bidragsytere. Klimapanelet driver ikke egen forskning, men har gjennomgått og vurdert over 30.000 vitenskapelige publikasjoner og rapporten er godkjent av alle verdens land.

Les også

Geir Aaslid: Verden er i en varmepause

Ekstremt sannsynlig

Rapporten konkluderer med at det er ekstremt sannsynlig at menneskeskapte utslipp har vært den dominerende årsaken til den observerte økningen i global gjennomsnittstemperatur siden midten av 1900-tallet.

Det klimapanelet skrev i rapporten var at temperaturen i atmosfæren fra 1998 til 2012 ikke økte like raskt som i perioden 1951-2012.

Våre utslipp har også påvirket nedbørsmønstre, varmet opp havet, bidratt til smelting av isbreer og havis i Arktis og tap av innlandsis på Grønland. Noen ekstremværhendelser, som temperaturekstremer, økning i hetebølger, ekstreme havnivå og ekstremnedbør knyttes også til menneskelig påvirkning i en rekke regioner.

Klimapanelet har laget fem hovedrapporter siden de ble etablert i 1988, og for hver rapport er det faglige grunnlaget blitt stadig mer omfattende og kunnskapen bedre og sikrere.

Ikke riktig

I tillegg til å beskrive hvordan menneskene påvirker klimaet (gjennomsnittlig temperatur og vær over flere tiårsperioder), beskriver de også at det er naturlige variasjoner fra år til år. Men det blir ikke riktig når Aaslid skriver at «kloden vår ifølge FNs klimapanel har vært i en varmepause siden 1998, og at det etter dette ikke har forekommet signifikant global oppvarming». Det klimapanelet skrev i rapporten var at temperaturen i atmosfæren fra 1998 til 2012 ikke økte like raskt som i perioden 1951-2012. Dette skyldes en avkjølende effekt knyttet til naturlig variasjon, blant annet omfordeling av varme i havet, vulkanutbrudd (som virker avkjølende) og sammenfall med en naturlig 11-årig syklus med noe mindre energi fra sola.

Tre varmeste

Etter 2013 har temperaturen fortsatt å øke, og årene 2015-2017 er de tre varmeste som noensinne er målt. Så ja, det er naturlige variasjoner fra år til år, men for de langsiktige endringene i klimaet konkluderer altså klimapanelet med at den dominerende årsaken er menneskeskapt.

Les også

Klimadebatten: De «onde» mot de «gode»

Klimarealistene tar feil
Publisert: