Hallo! – Innovasjon er ikke et tiltak mot arbeidsledighet

DEBATT: Omstillingen pågår og er viktigere enn noen gang. Men etter oljenedturen er det nå igjen full gass i petroleumssektoren.

Januar 2016: Målrettet fokus på omstilling og innovasjon da oljebransjen slet. Hvor ble det av den ånden?
  • Anne Cathrin Østebø
    Anne Cathrin Østebø
    Adm.dir. Validé
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Da oljeprisfallet rammet regionen hardt, med 20.000 arbeidsplasser i minus på noen få år, sa både politikere og næringslivledere at «Nå må vi lære. Vi er for sårbare. Rogaland må ha flere ben å stå på for vi vet nå at neste nedtur kan komme, og det både raskt og brutalt».

Det ble snakket om omstilling og innovasjon i alle sammenhenger, men så øker oljeprisen – og med det gir bransjen gass på nytt. Fokus blir igjen på ansettelser og betingelser som gjør at en ikke mister ansatte og å sikre inntekter og gevinst.

Tilbake til det gamle

Hva skjedde med innovasjonsviljen? De nye mulighetene? Kompetansen denne regionen har til teknologioverføring? Klarer man da å holde fokus og aktivitet på innovasjon og nyskapende næringsutvikling?

De beste og de tøffeste gjør det! Hvorfor? Skal en tiltrekke seg de unge, kloke hodene må en tenke nytt innen sin bransje. Skal en sikre en langsiktig positiv utvikling så må en være kreativ og i posisjon når de tøffe tidene kommer.

Det ligger mye penger i forskning og innovasjon, en må bygge seg opp til å være på det rette nivået – det øverste.

For å komme dit må en alltid jakte de nye mulighetene. Selv om det er travelt, må næringslivet delta i klynger og nettverk hvor det skapes innovasjoner. Vi må koble privat og offentlig aktivitet, sikre tidligfasekapital gjennom private fond, Business Angels, Såkorn, og vi må bruke ordningene til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og EU, som Skattefunn, regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprogram.

Veien videre

I samband med regionreformen bør en lytte til Rogaland. Vi har erfaring med omstilling, vi er dårlige på offentlige ordninger (med unntak av Skattefunn), men har et fantastisk næringsliv som jobber sammen med det offentlige systemet vi har.

Til bedriftene: Fortsett det gode arbeidet og se nye muligheter!

Til det offentlige og politikere: Styrk finansieringen til næringsutvikling og legg tilrette for bedriftenes iver etter å innovere! Vinnerne i næringslivet har de beste forutsetningene til å lykkes. Omstillingen pågår og er viktigere enn noen gang.

  • Validé AS er et selskap som bistår gründere og forskere med kommersialisering av kunnskap og forskning. Validé er eid av Ipark AS og Prekubator TTO. Ipark eies av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Rogaland fylkeskommune, Siva og Equinor. Prekubator eies av Universitetet i Stavanger, Norce (tidl. IRIS), Ipark, Helse Stavanger og Nofima. Red.mrk.
Publisert: