• «Det er ikke bærekraftig å rive en solid, moderne bygning som Metropolis, for så å bygge nytt i noenlunde samme størrelsesorden», skriver Elsa Grimnes. Elsa Grimnes

Hvor «nytt» bør Nytorget bli?

DEBATT: La Metropolis stå og bli brukt på en god måte.