• Mange studentar slit med einsemd, men det finst råd: «For meg var studentidrettslaget den beste måten å bli kjend med folk då eg byrja som student ved UiS – og det er det framleis årevis etterpå», skriv Mikkjell Lønning. Av studentorganisasjonene ved UiS har idrettslaget aleine tilbod om 17 ulike sportar, som her lacrosse. Lars Idar Waage (arkivfoto)

Ikkje kast vekk ein verdifull sjanse, UiS-student!

KRONIKK: Studentar òg må ta ansvar for eigen trivsel.