• «Hensynet til jordvern, hensynet til Egersund med viktig havn og hensynet til god utnytting av industrifeltet må være viktigere enn å spare noen få minutter», skriver Karl Gjedrem

Lønnsom E39 – for hvem?

DEBATT: Når en planlegger ny E39 er det for snevert å regne noen minutter spart mellom Stavanger og Kristiansand som det avgjørende.