Agderprosjektet passer både for barnehage og første klasse

DEBATT: Vi opplever at barnehagelærere, foreldre og barn ønsker seg en barnehage som, i tillegg til å ha stort rom for fri lek, engasjerer barna i lekbaserte læringsaktiviteter.

– Det uroer oss at Utdanningsforbundet mener at det kun er i skolen barna skal engasjeres i meningsfulle, lekbaserte læringsaktiviteter, og ikke i barnehagen, skriver Ingunn Størksen og Mari Rege.
  • Ingunn Størksen
    Professor i pedagogisk psykologi, Læringsmiljøsenteret, UiS
  • Mari Rege
    Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøskolen ved UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal spør i et debattinnlegg i Aftenbladet 3. februar om de lekbaserte læringsaktivitetene i Agderprosjektet passer best i skolen.

Vi er veldig glade for at Utdanningsforbundet anerkjenner at den lekbaserte tilnærmingen i Agderprosjektet også kan passe i skolen, og er helt enige i at det bør forskes mer på dette. Samtidig uroer det oss at Utdanningsforbundet mener at det kun er i skolen barna skal engasjeres i meningsfulle lekbaserte læringsaktiviteter, og ikke i barnehagen. Vi opplever nemlig at barnehagelærere, foreldre og barn ønsker seg en barnehage som, i tillegg til å ha stort rom for fri lek, engasjerer barna i lekbaserte læringsaktiviteter.

Hånd i hånd med barnehagetradisjonen

Handal påpeker at Rammeplanen for barnehagen (2017) ikke nevner førskole. Men det er uten tvil føringer i rammeplanen om at barnehagene skal gi femåringene noe ekstra før skolestart. Spesielt står det at «barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen». Det er nettopp dette vi jobber for i Agderprosjektet, hvor vi har utviklet et førskoleopplegg i samarbeid med 42 barnehagelærere på Agder.

Det lekbaserte førskoleopplegget i Agderprosjektet går hånd i hånd med den norske barnehagetradisjonen, hvor fri lek har stor plass, samtidig som barnehagelærer også forbereder og inviterer barn med inn i pedagogiske aktiviteter. I rammeplanen står det at «barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling». Barnehagelærerne som vi samarbeider med, forteller at slike aktiviteter initiert av voksne stimulerer barnas videre frie lek. Barna får erfaring med nye ord, begreper og fenomener, og setter dette inn i nye meningsfulle kontekster, som beriker leken. I tillegg sier barnehagelærerne at de selv opplever økt arbeidsmotivasjon og glede av å jobbe med barnas lek og læring i samspill.

Neste steg

I vår vil vi lansere førskoleopplegget fra Agderprosjektet for alle barnehager som er interessert, i en bok med tilhørende nettressurser. Boken er forskningsbasert, og bygger dessuten på verdifulle erfaringer og kunnskap vi som forskere har fått gjennom samarbeidet med barnehagene i prosjektet. For at denne kunnskapen skal bli tilgjengelig for så mange barnehager som mulig, har forfatterne sagt fra seg honorar, og forlaget vil gi ut boken til en kontraktfestet lav pris. Vi håper boken og nettressursen vil gi mange gode ideer, og gjøre det enklere å planlegge engasjerende, lekbaserte læringsaktiviteter for barna. Vi er trygge på at barnehagelærere vil bruke kunnskapen og ressursene i boka på en god måte, og at de vil tilpasse aktivitetene til lokale forhold, og til barnas interesser og behov.

Publisert: