Lytt til barnevernet sine ansatte

DEBATT: Barnevernet har i det siste fått oppmerksomhet fordi vi har sagt at det er behov for en satsing på flere stillinger. Dette for å sikre en god kvalitet på tilbudet til de svakeste av de svake i samfunnet.

«Erna Solberg var tydelig på at det er kompetanse vi trenger, ikke større kapasitet», skriver Anna Marie Teilgård om statsministerens besøk i Stavanger i forbindelse med #HeiErna-kampanjen. Her sammen med Ine Haver som var initiativtaker til kampanjen.
  • Anna Marie Teilgård
    Barnevernspedagog med master i sosialfag og 30 års erfaring i barnevernet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aksjonen #HeiErna har pekt på behovet for større kapasitet og blitt møtt med at det er større kompetanse vi trenger. Statsministeren har blitt oppfordret av barnevernansatte til å kommentere utfordringen. Hun har forsøkt i lang tid å unngå dette med å sende ut andre både fra regjering og eget parti til å uttale seg. Det var tydelig enklere å uttale seg om doping under VM på ski, enn barnevern.

Minimalt med pressedekning

Etter hvert klarte hun ikke å stå i mot og kom til Stavanger for å møte initiativtakerne til aksjonen. Hun sørget for minimalt med pressedekning ved å henvise invitert presse til gangen. Hun var tydelig på at det er kompetanse vi trenger, ikke større kapasitet.

Les også

Full kollisjon mellom #HeiErna-aksjonistene og statsministeren

Ansatte ønsker ikke å sette disse behovene opp mot hverandre. Det er klart at barnevernsarbeidere trenger høy kompetanse, men vi trenger også tid til å bruke kompetansen.

Jeg jobber i barneverntjenesten i Stavanger – en av landets største barneverntjenester. I vår tjeneste er det høy kompetanse blant de ansatte. Langt over halvparten i Stavanger barneverntjeneste har, eller er i ferd med å få, utdanning ut over grunnutdanning i form av videreutdanninger eller master. Kommunen ser verdien av å ha høyt utdannede og kompetente ansatte i en så krevende virksomhet og har satset mye på dette.

Henger sammen

Myndighetene presiserer at det er viktig med høy kompetanse, og det er jeg helt enig i. Etter mitt syn er det tre ting som er viktig for å få et godt barnevern. Det handler om kompetanse, kapasitet og erfaring. Hvis ansatte opplever at det er kapasitet til å få økt kompetanse, så vil ansatte bli værende og dermed får en ansatte med lang erfaring. Dette henger sammen. Dersom det er for stor arbeidsmengde, så er det ikke tid til å øke kompetansen og ansatte vil slutte i arbeidet og vi får ikke det barnevernet barn har fortjent.

Formålet med barnevernet er i følge barnevernloven paragraf 1-1: «Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.»

Det kreves lang erfaring og høy kompetanse for å møte barn som har opplevd å ikke bli sett, overlatt til seg selv, utsatt for vold og seksuelle overgrep. De barna som opplever at hjemmet ikke er den trygge basen de har behov for. Dette er barn som har fortjent å bli møtt av trygge, erfarne og kompetente barnevernansatte. Ansatte som har tid til å lytte og har tid til å følge opp hvert enkelt barn på en god måte. Målet er at hvert enkelt barn får beskyttelse og får utnyttet sitt utviklingspotensiale.

Mange har fått avslag

Regjeringa satser på kompetanseheving i de kommunale barneverntjenestene. Det er tilbudt spennende og viktige utdanninger. Problemet er at når kontaktpersonene/saksbehandlerne søker om å få gå på disse utdanningene, er det ikke kapasitet og mange har fått avslag. Ledelsen har ansvaret for den daglige driften og at lovkravene blir fulgt opp og kan derfor ikke prioritere dette i den grad det er ønskelig, fordi ingen kan overta oppgavene til de som er borte.

I den avdelinga jeg tilhører med vel 30 årsverk, er det overført ferie fra 2018 til 2019 tilsvarende åtte månedsverk. Det er ikke fordi vi ikke liker å ha ferie, men fordi vi ikke orker å se på at barn lider og ikke får tilstrekkelig oppfølging, fordi vi skal på ferie. Barneverntjenesten sine ansatte er etter min mening svært dedikerte og ansvarsbevisste mennesker som ikke orker å se at barn har det vondt.

Mange slutter etter kort tid på grunn av stort arbeidspress og det gir ikke et godt barnevern. Flere har tatt til orde for en bemanningsnorm i barnevernet men blir møtt av minister Kjell Ingolf Ropstad med at det er stor forskjell på andre virksomheter som barnehage og skole hvor det er bemanningsnorm. Til Ropstad vil jeg si at de barna som har behov for barneverntiltak, er de samme barna som går i barnehage og skole. Det er derfor ganske uforståelig at det er bra med bemanningsnorm i skole og barnehage, men ikke i barnevernet. Jeg tror det er større forskjell på barna i en skoleklasse enn det er i barnevernet.

Jeg ber staten om å lytte til barnevernet sine ansatte slik som vi blir oppfordret til å lytte til barn!

Publisert: