• «Kommunalsjefen har uttalt at det ikke står på penger, siden staten betaler det meste via refusjoner. Hva er det da som ligger bak?», spør Tønnes Joa om tvangsflyttingen av Hanne Hjorteland. Skjermdump fra NRK

Hjortelands kamp for å bli hørt

DEBATT: Autist Hanne Hjorteland og hennes foreldre kjemper en kamp for å bli hørt av Stavanger kommune. Men der er ørene små. Til og med hos politikere i Høyre og Frp.