• – Lærartettleik i skulen er ein fanesak for KrF, både sentralt og lokalt. Vi treng fleire vaksne i skulen. Det handle om relasjonar, om å bli sett, skriv Anne Kristin Bruns. Fredrik Refvem

Vi treng fleire lærarar i skulen

DEBATT: Lærartettleiken handlar om å legge til rette for at lærarane har tid til å sjå og hjelpe kvar einaste elev.