• Dersom mennesket bare hadde vært godt, og all ondskap bare kunne blitt forklart ved ytre omstendigheter, hadde dette vært gode nyheter. Men vi er ikke bare gode. I vår natur ligger det også en tilbøyelighet til å gjøre ondt. NTB Scanpix

Omdals juleevangelium om arvesynd og «arvegodthet» er feil

TEOLOGI: Julebudskapet er ikke en fortelling om alle som gjorde godt mot Jesus. Julefortellingen er en fortelling om Jesus som gjorde godt mot oss.