• «Fylkeskommunene skal utrede og avgjøre saker som krever regionalt politisk skjønn. Dette prinsippet gir sterkere lokalt demokrati og mer helhetlig næringsutvikling regionalt», skriver Niklas Kalvø Tessem. Scanpix

Mer demokratisk kontroll over kraftspørsmål

DEBATT: Kraftfylka mener energi- og miljøoppgaver må komme under demokratisk kontroll på regionalt nivå, slik at beslutninger tas nærmere befolkningen og i et mer helhetlig regionalt perspektiv.