• Legges den ferske befolkningsundersøkelsen til grunn, kan vi anslå at klimagassutslippet blir redusert både på grunn av vesentlig høyere elbil-andel og færre vanlige biler. Jarle Aasland

Befolkningsundersøkelse: Bomringene ser ut til å gi 10 prosent færre biler på veiene

KRONIKK: En undersøkelse viser at 58.000 yrkesaktive blir påvirket av de nye bomringene. 87.000 yrkesaktive blir ikke berørt. 49 prosent av de berørte svarer at de vil fortsette å kjøre vanlig bil, 37 prosent vil gå over til kollektivtrafikk eller elbil.