• «Stavanger bispedømme trenger kontinuitet. Anne Lise Ådnøy har vist at hun har fungert godt som konstituert biskop, og bispedømmet trenger nå at denne roen varer», skriver Eirik Faret Sakariassen. Jonas Haarr Friestad

Anne Lise Ådnøy bør bli ny biskop

DEBATT: I løpet av kort tid skal det avgjøres hvem som blir ny Stavanger-biskop. Jeg håper Stavanger bispedømmeråd gir fungerende biskop Anne Lise Ådnøy sin anbefaling til Kirkerådet.