• «Det å kunne velge fag ut i fra sine sterke sider, vil bedre skoleresultatene, og det vil bedre motivasjonen til å fullføre», skriver Terje Hetland. Anders Minge

Hvor er valgfriheten i norsk skole?

DEBATT: Hvor er friheten til å kunne velge litt selv hva du vil fordype deg i?