• «For å nå FNs klimamål trenger vi et forpliktende, omforent og gjennomarbeidet veikart. Vi frykter nå at historien fra 2010 vil gjenta seg, og at vi har fått en ny uforpliktende plan for skrivebordsskuffen», skriver Harald Minge. Pål Christensen

Næringslivet er 101 prosent for utslippsreduksjoner

DEBATT: Næringsforeningens arbeid tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. At vi klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader overskygger det aller meste.