• – Akademikernes erfaring i saker på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, når miljøhensyn møter veldig sterke interesser innen vekst og utvikling, er at miljøhensynet ofte nedprioriteres, skriver Maren Skåden, Roman Benz, Anne Beth Hovland, Ørjan Simonsen, Stig Sandring og Kristian Falnes Solberg. Lars Idar Waage

Naturen vil tape, barna våre må leve med konsekvensene!

DEBATT: Et ekspertutvalg foreslår som ledd i desentralisering å overføre oppgaver innen naturforvaltning fra Fylkesmannen til fylkeskommunene. Fylkesmannen skal beholde forvaltningen av forurensningsloven.