#takkinehaver – for å si ifra!

DEBATT: Høyres Kristin Ørmen Johnsen fraskriver seg ansvaret for situasjonen i barnevernet, og driver med tradisjonell og kjent retorikk: Det er andre som har skylda, noen lenger ned i systemet.

«#heierna-kampanjen er et rop om et barnevern med desperat behov for flere ansatte», skriver Kari Henriksen og Torstein Tvedt Solberg. Ine Haver i barnevernet i Stavanger tok initiativ til nettkampanjen som ble lansert lørdag 26.2.
  • Kari Henriksen
    Stortingsrepresentant, Ap
  • Torstein Tvedt Solberg
    Stortingsrepresentant, Ap
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er beklagelig, for det har ikke manglet på advarsler. #heierna-kampanjen er et rop om et barnevern med desperat behov for flere ansatte. Ansattes organisasjoner, barn med erfaring fra barnevernet og ansattes organisasjoner har ved høringer og tilbakemeldinger til Stortinget pekt på at barna trenger mer tid sammen med ansatte.

På høring fortalte et barn: «Ansatte må ha tid til å forstå meg og lytte ordentlig til det jeg sier, det er viktig, og det tar tid å bygge tillit, og det er vanskelige ting vi har på hjertet» (etter egne notater).

Les også

Kristin Ørmen Johnsen: Det handler ikke bare om antall stillinger

Ap har fulgt opp

Barneombudet hadde ett budskap ved årets budsjetthøring: «Flere stillinger i det kommunale barnevernet». Arbeiderpartiet har fulgt opp barnevernsløftet fra Stoltenberg-regjeringen, med å fortsette den statlige øremerkingen av stillinger til barnevernet. Dette barnevernsløftet er hovedårsaken til at antall stillinger har økt, sammen med at noen kommuner har ansatt flere.

Høyre-regjeringen og Johnsen har konsekvent ikke lyttet. Ikke en eneste krone til flere stillinger er bevilget i deres budsjettforslag til Stortinget. I stedet er det ført en politikk for en storstilet kommersialisering som trekker penger til investorers konti i utlandet. En kommersialisering alle, utenom de kommersielle aktørene, er imot.

Arbeiderpartiet lanserte i forrige uke en kvalitetsreform med nye tiltak på fire hovedområder: Barn og unge, rettssikkerhet, organisering og utdanning. Barn og foreldrene i barnevernet må få mer tid til å fortelle slik at avgjørelsene og dokumentasjonen blir god og tiltakene blir riktigst mulig.

Tjenesten må bli mer utadretta, sosialfaget må få større plass og ansatte må være ute der barna er. Det krever mer tid og fler folk.

Barna blir skadelidende

Som et resultat av høyreregjeringens politikk, sitter barna igjen med konsekvensene av en turnover blant ansatte på opp mot 30 prosent og et høyt sykefravær. Dette går ut over barna og et alvorlig sykdomstegn, som Johnsen og Høyre ikke synes å bry seg om. Barna blir skadelidende.

I stedet for å kritisere og å nærmest latterliggjøre ansattes oppriktige bekymring, burde høyre-regjeringen svart med #takkansatteforatderesierifra – og vi vil selvfølgelig at barna skal få det bedre.

Arbeiderpartiet sier #takkinehaver, takk til alle som deltar i kampanjen og vil i nær framtid fremme et forslag om flere nye tiltak som er helt nødvendig for å gi barn og foreldre som trenger hjelp fra barnevernet bedre hjelp.

Publisert: