• Her Georg Osnes (foran til høyre) og kamerater på Rudlå i Stavanger ca. 1940. Osnes ledet den første studiesirkelen i Tjemsland-gruppa ved årsskiftet 1942/-43. De øvrige på bildet er ikke identifisert. (Det er ingen holdepunkter for å si noe om de andre på bildet var med i Tjemsland-gruppa eller annen motstand. Red.mrk.) Privat/Jan Magne Arntsen

Tåler vi nytt lys på Stavangers krigshistorie?

DEBATT: «En fortiet historie» er ikke noe innlegg i en debatt om kommunismen som ideologi, men en historisk beretning om en glemt motstandsgruppe som fortjener heder.