Hvorfor velger studentene bort verdens kjekkeste yrke?

DEBATT: Juni 2015 hadde jeg et leserbrev på trykk i Aftenbladet om min drøm om 50 % barnehagelærere i barnehagene våre. Sju år etter er dette fremdeles bare en drøm, ikke virkelighet.

Det er trist å lese at barnehagelærerutdanningen mister mer enn hver fjerde student sammenlignet med i fjor. I skrivende stund er det ledig plass ved 26 ulike barnehagelærerstudier i landet.

Debattinnlegg

  • Helene Andersen
    Barnehagelærer og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Stavanger
Publisert: Publisert:

En rekke forskningsrapporter viser at det er personalets kompetanse som er den viktigste faktoren for barnehagens kvalitet. To forskere fra Oslo Met har gjennom forskningsprosjektet GoBaN, Gode barnehager i Norge, gjort en undersøkelse om økt barnehagelærertetthet og hverdagskvalitet.

I undersøkelsen kom det frem at flere barnehagelærere førte til bedre språkmiljø for barna, og bedre samspill mellom barn og ansatte. Flere barnehagelærere ga også et økt faglig miljø, både i form av faglige diskusjoner og veiledning av ufaglærte, men også fordi barnehagelærerne er gode rollemodeller for andre ansatte.

Hvorfor flykter studentene?

Med så mye forskning og kunnskap om barnas behov og hvor viktig kvaliteten i tilbudet til barna er, hadde jeg trodd politikerne var mer interesserte i å investere i det viktigste vi har – barna våre. Vi har vært gjennom en pandemi som har vist både foreldre, politikere og andre hvor sårbare barnehagene faktisk er; bemanningen er altfor lav, og pedagogene er altfor få. Da er det utrolig trist å lese at de endelige opptakstallene til høyere utdanning viser at barnehagelærerutdanningen mister mer enn hver fjerde student sammenlignet med i fjor. I skrivende stund er det ledig plass ved 26 ulike barnehagelærerstudier i landet. Dette er alarmerende. Både den forrige regjeringen og den nåværende har mål om å heve andelen barnehagelærere for å bedre kvaliteten. Da må politikerne faktisk være villig til å se i øynene hvorfor det er så få som ønsker seg verdens viktigste jobb.

Da jeg valgte å utdanne meg til barnehagelærer, var det etter å ha jobbet som vikar i barnehage ved flere anledninger. Jeg fikk se hvor mye en barnehagelærer betyr for hvert enkelt barn, og hvor stor glede barnehagelærerne hadde i møte med barna. Etter 20 år i yrket mener jeg fremdeles at dette er verdens viktigste og kjekkeste jobb. Som barnehagelærer har jeg en variert arbeidshverdag, med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg får bruke min utdanning og kunnskap i møte med både barn, ansatte og foreldre.

Vi er for få på jobb

Ettersom barnehagen er starten på utdanningsløpet for barna, er jeg som barnehagelærer med og bidrar til å skape den gode grunnmuren barna trenger for videre læring og utvikling. Jeg bidrar til at barna blir sett, og at de opplever omsorg og kjærlighet i hverdagen i barnehagen. Jeg legger til rette for gode læringsprosesser for hvert enkelt barn, og sørger for at alle barn opplever mestring. Jeg legger til rette for lek sammen med andre barn, og er med og sørger for at alle barn opplever å ha en venn. Alt dette er med og gjør at jobben som barnehagelærer oppleves som både samfunnsnyttig og meningsfull. Vi utgjør faktisk en forskjell for mange barn.

Min erfaring gjennom 20 år som pedagogisk leder i barnehage, er at selv om yrket er både viktig, kjekt og svært givende, så er forutsetningene for å faktisk kunne oppfylle rammeplanens krav ikke til stede. Dette handler selvsagt mye om bemanning. Det å gå hjem etter en arbeidsdag, og vite med meg selv at jeg ikke har hatt mulighet til å gi alle barna det de har behov for er ikke en god følelse. Dette vet jeg at mange av mine barnehagelærerkollegaer kjenner seg igjen i. Slitasjen med å stadig kjenne på en følelse av å ikke strekke til, gjør at mange velger seg bort fra yrket. Dessverre er det nok også slik at dette skremmer mange fra å søke seg til barnehagelærerutdanningen. Ingen vil gå inn i et yrke der det er stor fare for å bli utbrent.

Vi må snakke om lønn

Og så kommer vi selvsagt ikke utenom lønna. Dersom vi skal øke antallet barnehagelærerstudenter, må barnehagelæreryrket oppleves som attraktivt og verdsettes høyere. Med det store ansvaret det er å jobbe med mennesker generelt, og spesielt de yngste, må lønnen økes dersom yrket skal være attraktivt nok for rekruttering. Jeg fortsetter å drømme om at vi snart skal få på plass 50 % barnehagelærere. Jeg håper politikerne snart vil hjelpe med å få denne drømmen realisert. Jeg vet at det vil koste, men har vi egentlig råd til å la være? Det er tross alt barna våre det er snakk om, det viktigste og mest verdifulle vi har.

Med så mye forskning og kunnskap om barnas behov og hvor viktig kvaliteten i tilbudet til barna er, hadde jeg trodd politikerne var mer interesserte i å investere i det viktigste vi har – barna våre.
Publisert: