Karakterkonkurransen gir ikke valgfrihet

DEBATT: Det som så fint kalles «fritt skolevalg», er en frihet for de elevene som går ut av ungdomsskolen med gode karakterer.

«For å sikre fellesskolen – og ikke minst for å sikre et skoletilbud som ikke skaper økte forskjeller – må nærskoleprinsippet hjemles opplæringsloven», skriver Monika Kvilhaugsvik.

Debattinnlegg

 • Monika Kvilhaugsvik
  Fylkestingsrepresentant, Rogaland SV
Publisert: Publisert:

Nei, det er ikke karakterkonkurransen som gir de fleste elevene valgfrihet, slik Mille-Sofie Kvannli skrev i et innlegg i Aftenbladet 11. august.

Ja til nærskoleprinsippet – nei til prinsippet om valgfrihet for de få. Nærskoleprinsippet innebærer i videregående skole at vi legger til rette for at alle som ønsker å gå på en skole i sitt nærområde, får mulighet til det.

Fritt skolevalg er det samme som karakterbasert opptak. Det som så fint kalles «fritt skolevalg», er en frihet for de elevene som går ut av ungdomsskolen med gode karakterer. En elev som sliter med motivasjon og skoleresultater på ungdomsskolen, kan som en konsekvens av denne inntaksordningen kunne «straffes» ved å få unødvendig lang vei til videregående skole.

Fare for A- og B-skoler

Nærskoleprinsippet vil være bra både for byskoler og distriktsskoler. For mange distriktsskoler vil dette bidra til at regionen opprettholder et bredt utdanningstilbud. I byene kjenner vi til faren for å få A- og B-skoler der de mest attraktive skolene kan velge og vrake blant elever med de beste karakterene.

For å sikre fellesskolen – og ikke minst for å sikre et skoletilbud som ikke skaper økte forskjeller – må nærskoleprinsippet hjemles opplæringsloven. Det handler om å sikre en skole der all ungdom har nærhet til det utdanningsprogrammet de ønsker uavhengig av bosted og familieøkonomi.

Nærskoleprinsippet må være en grunnleggende rettighet i opplæringssystemet og er avgjørende for elevenes rett til et likeverdig skoletilbud. Prinsippet er med andre ord sosialt, og ikke usosialt som det hevdes av leder i Unge Høyre, Mille-Sofie Kvannli.

Tar sosiale hensyn

Et av hennes argumenter er mobbing og mangel på tilhørighet som kan ligge bak at mange ønsker seg bort. Nærskoleprinsippet skal selvfølgelig ikke stå i veien for at elever kan velge en skole utenfor området dersom linjetilbudet ikke finnes i nærområdet eller at sosiale hensyn tilsier det.

Ernas regjering vil tvinge alle fylker til å innføre rent karakterbasert opptak til videregående skole, noe som rammer de mest sårbare elevene hardt.

Vi trenger en ny regjering for at dette ikke skal skje!

Les også

 1. – Jeg forstår ikke hvorfor venstresiden vil frata elevene friheten til å velge skole selv

Publisert:

Valg 2021 - skole

 1. – Leksebevisst skole, ja takk!

 2. – Lovfest miljøterapeuter i skolen

 3. Kva med å utdanna eigne lærarar for små skular?

 4. Eg vil ha fagleg betre nasjonale prøver. Det vil visa eit rausare syn på elevane

 5. Regjeringa har slått bensin på bålet i lærarkrisa

 6. Rogaland best i landet: Slik får de flest mulig til å fullføre videregående

 1. Valg 2021 - skole
 2. Debatt
 3. Skole og utdanning
 4. Familieøkonomi