Hva er viktigst, vipe på åkerjord eller lager for industri?

DEBATT: Sikkert er det at vipevinger ikke kan jage vekk gravemaskin og betongbil. Vipehannen klarer heller ikke å sparke opp reirgrop gjennom asfalt. Så hva gjør vi som har forstått at matjord har langt lengre holdbarhet enn asfalt og betong?

Nå står vi foran et skjebnevalg. Vagle er utpekt som næringsområde, men Landbruksdepartementet har pålagt kommunen å undersøke om det bør tilbakeføres til LNF område.

Debattinnlegg

 • Arild Vagle
  Sandnes
Publisert: Publisert:

Sola har gått ned. Mørket siger inn utover markene på Vagle. På kveldshimmelen høres kraftige raspelyder fra vinger og lystige, kåte rop.
Vipehannene har inntatt den mørke nattescenen. De har oppvisning for hun som ligger og ruger på sine fire egg.

Gjennom dagen har hun ligget trygt og sett hvordan hannene i samlet flokk har jaget kråke og skjære vekk fra reiret. Nå nyter hun kveldsforestillingen. De første hannene ankom allerede tidlig i mars. Her på kjente marker begynte de med sin akrobatiske oppvisning i lufta, vel vitende om at på marka satt ei litt beskjeden hunn og så på spillet.

Hvem imponerer mest? Hvem er vil være den sterkeste til å forsvare egg og unger? Så har hun tatt sitt valg og lagt sine egg i reirgropa, som hannen har sparket opp for henne. Han deltar litt i rugingen mens hun får seg en meitemark eller to.

I årtier har vipene vendt tilbake til dette området på Vagle. Synet av den første vipa har alltid fylt jærbonden med glede. «Vibå e kåmen,» har alltid vært et gledesrop.

20 hekkende vipepar kan være et estimat dette året, på arealet mellom Jærbanen i vest og Ålgårdbanen i øst. Ved maksimal uttelling av rugingen, vil det resultere i 80 vipekyllinger. Dette vil ha stor betydning for bestanden av en rødlista vipepopulasjon.

Nå står vi foran et skjebnevalg. Vagle er utpekt som næringsområde, men Landbruksdepartementet har pålagt kommunen å undersøke om det bør tilbakeføres til LNF område.

Så hva blir viktigst i det lange løp: vipe på åkerjord, eller asfalt og lagerplass for industri? Tall fra Sandnes landbrukskontor viser at det fortsatt er rundt 450 dekar fulldyrket matjord på dette området. I tillegg kommer et stort areal innmarksbeite. Her bor vipa fra tidlig vår til sein høst.

I årtier har vipene vendt tilbake til dette området på Vagle. Synet av den første vipa har alltid fylt jærbonden med glede. «Vibå e kåmen,» har alltid vært et gledesrop.
Publisert:
 1. Matjord
 2. Debatt
 3. Landbruk

Mest lest akkurat nå

 1. Grep muligheten da Berisha manglet: – Jeg fikk frysninger

 2. Hommersåk samles i sorg – igjen

 3. Marte (19) og Tor Martin (19) omkom i MC-ulykken i Gjesdal: – Dette er ufattelig og grusomt

 4. Det trengs et forbud mot bruk av robot­klippere om natten og strenge reguler­inger for bruk om dagen

 5. Minst 123 avlyste flygninger mandag

 6. Før visste bare lokal­kjente om stølen. Så kom en «tur­fluenser»