Kommunens varmepumpestøtte bør gjøres mer treffsikker

DEBATT Vi har historisk høye strømpriser. I denne ulykksalige situasjonen som rammer de fleste av oss, er vi helt prisgitt politikernes avgjørelser.

Det er etter min mening utrolig rart at det i denne støtteordningen overhodet ikke ble stilt visse prioriteringskriterier for å være i målgruppen for å få innvilget støtten.
  • Ingveig M. Sirnes
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som følge av dette uføret, har flere av oss følt seg tvunget til å vurdere å skaffe varmepumpe, for å få ned kostnadene til oppvarming. Varmepumpe er vel og bra, for de som har råd til det. Det er snakk om en investering på mellom 25–40 000 kroner (inklusiv standard montering), for en pumpe som er av god nok kvalitet til å dekke behovene for oppvarming i et nordisk klima.

Rett før sommerferien ble det via enkelte medier annonsert at Stavanger kommune ville innvilge en støtteordning for de som ønsket å skaffe seg varmepumpe. Det ble bevilget 10 millioner kroner, fordelt på 1650 søkere, som ville få 6000 kroner hver i støtte. Det ble åpnet for søknader 1. juli, og etter kun noen få dager var kapasiteten sprengt.

Noen fikk to pumper

Som så ofte ellers i samfunnet, er det som regel de mest ressurssterke som klarer å komme først til mølla. Ifølge flere varmepumpe-leverandører og elektriker-firma jeg har snakket med, er det ikke de som trenger støtten mest, som nå får montert sine pumper. Det er de som antakelig ikke trenger denne støtten i det hele tatt. De som tydelig fremstår som økonomisk ressurssterke, skal vi tro ovennevnte fagfolk.

Noen har til og med klart å kare til seg to varmepumper, av den snevre kvoten. Det er etter min mening utrolig rart at det i denne støtteordningen overhodet ikke ble stilt visse prioriteringskriterier for å være i målgruppen for å få innvilget støtten. For eksempel ved at søkers årsinntekt ble lagt til grunn.

Det at en søker som er mangemillionær hadde akkurat samme rett til å få innvilget støtte til pumpen, som en minstepensjonist eller en person som er 100 % ufør, mener jeg mildest talt faller på sin egen urimelighet.

Alle kan ikke stille likt

Det forundrer meg således at de ansvarlige for ordningen ikke tok høyde for disse store sosiale forskjeller, under planleggingen av, og utformingen av prosjektet. Slik som støtteordningen ble gjennomført i denne omgang, var den grovt urettferdig, mener jeg. Den burde utvilsomt vært behovsprøvd.

Uansett er det et stort behov for at ordningen burde videreføres, men da i en revidert utgave. Eventuelt innlemmes som en offentlig, behovsprøvd støtteordning, forvaltet av Nav?

Ifølge flere varmepumpe-leverandører og elektriker-firma jeg har snakket med, er det ikke de som trenger støtten mest, som nå får montert sine pumper.
Publisert: