Riving av politikammeret vil få byen til å virke som en miljøsinke

DEBATT: Nå kommer reguleringsplanen for Nytorget på høring. Det er en stor gåte for Rødt hvorfor ikke flere av de andre partiene stemte for å sende planforslaget tilbake til utbygger, slik at de kunne utrede et forslag som er i tråd med ny kunnskap og nasjonale strategier.

Etter initiativ fra Rødt fikk Stavanger Utvikling inn i vedtektene at foretaket skal drives på en måte som bidrar til sosial og klimamessig bærekraft. Riving av politikammeret vil ikke bidra til dette.
  • Sara Nustad Mauland
    Rødt Stavanger
  • Irene Bergljot Åstein Dahle
    Rødt Stavanger
  • Siri Borge
    Rødt Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Riving av et godt vedlikeholdt 60 år gammelt bygg, som har arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter bør ikke være et alternativ. Det vil være flaut!

Byantikvaren skriver også at prosjektet bør skrinlegges i sin nåværende form og tenkes helt på ny, med bevaring og byreparasjon som utgangspunkt. Mange andre byer har klart å endre strategi med tanke på fortsatt bruk og gjenbruk av bygg. Da bør Stavanger klare det samme.

Etter initiativ fra Rødt fikk Stavanger Utvikling inn i vedtektene at foretaket skal drives på en måte som bidrar til sosial og klimamessig bærekraft. Riving av politikammeret vil ikke bidra til dette.

Nasjonale strategier

Alle eiendommene i planområdet er eid av Stavanger kommune, med unntak av Nytorget 1, det gamle politikammeret. Dette eies av det kommunale foretaket Stavanger utvikling KF (31 %) og SVG Property (69 %). I planen er det foreslått å rive det gamle politikammeret.

I «Nasjonal strategi for ein grønn og sirkulær økonomi» utarbeidet av Solberg-regjeringen står det blant annet at flere utredninger peker på at rehabilitering er et bedre alternativ enn riving og nybygging i en 30-årshorisont mot 2050, da det kan ta opptil 80 år før et bygg utligner klimagassutslippene fra byggeprosessen.

I Stortingsmelding nummer 16 (2019–2020) står det: «Fortsatt bruk, innovativ ombruk og gjenbruk av eksisterende bygninger og materialer bidrar til å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. Det er virkningsfulle tiltak som gir reduserte klimagassutslipp her og nå, og ikke bare en beregnet gevinst i framtiden.»

Viktig med klimaregnskap

Stortingsmeldingen ble riktignok kommentert av Aftenposten på følgende måte: «Regjeringen januar 2020: Y-blokken skal rives. Regjeringen april 2020: Gjenbruk av gamle bygg er viktigere enn å bygge nytt»

Støre-regjeringen har gitt de samme signalene og de har også satt krav til at det skal gjennomføres klimaregnskap ved oppføring av større bygg. I klimaregnskapet for Nytorget 1 kommer det fram at dersom det gamle politikammeret gjenbrukes, med eventuelle påbygg i tre, så vil en få en besparelse på opp mot 50 % i klimagassutslipp. Betong er ikke en fornybar ressurs, og betongen vi river ned kan sjelden gjenbrukes.

Riving av et godt vedlikeholdt 60 år gammelt bygg, som har arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter bør ikke være et alternativ. Det vil være flaut!
Publisert: