North Sea Energy Park vil bli et framtidig industrieventyr i Hetlandskogen

FORNYBAR ENERGI: Knappe 6 kilometer i rett linje fra den nye transformatorstasjonen i Bjerkreim ligger regionens beste tomt for kraftkrevende industri. Hvordan kan vi påstå dette?

Debattinnlegg

 • Idar Sønstabø
  Administrerende direktør Dalane Energi AS
 • Yngve Aabø
  Daglig leder Aabø Powerconsulting AS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Statnett åpnet i 2019 en helt ny transformatorstasjon i Bjerkreim. Stasjonen har en kapasitet på 600 MW og fordeler kraftproduksjonen fra vindturbinene i området. Denne lokalproduserte energien vil vi benytte i Bjerkreim uten at den sendes ut av området. Dette gir oss en unik mulighet til å etablere kraftkrevende industri i et område med et begrenset konfliktnivå.

Dalane Energi har sammen med Bjerkreim kommune og lokale grunneiere funnet sammen gjennom North Sea Energy Park for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser i regionen. I eierstrategien vedtatt av våre eierkommuner skal Dalane Energi bidra til næringsutvikling i regionen. Vi skal med vår kompetanse innen distribusjon og produksjon av energi, bidra til en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet.

Vårt samfunnsansvar

Å utnytte lokal fornybar energi til regionale arbeidsplasser opplever vi som en del av vårt samfunnsansvar. Industriområdet North Sea Energy Park er strategisk plassert med tanke på tilgang på lokal fornybar kraft, både vannkraft og vindkraft. Den umiddelbare nærheten til etablert vindkraftproduksjon og en sterk forsyning over Statnett sitt sentralnett, er viktige faktorer når vi har vurdert plassering av industriområdet. Når vi i tillegg vet at Statnett på Fagrafjell, bygger en ny sterk 420 kV linje for å forsyne bolig og næring på Nord-Jæren, er veien åpen for å utnytte reservekapasiteten som blir tilgjengelig for oss her i Dalane, til kraftkrevende industri.

En 132 kV kraftlinje til Hetlandskogen er en del av en større plan med ny regionalnettforsyning til Bjerkreim Industripark – Birkemoen, Egersund Næringspark – Eigestad og småkraftutbygging i Hellelandsvassdraget. Bygging av elektrisk infrastruktur er tid- og kapitalkrevende. Eksisterende regionalnett begynner å bli gammelt og trenger fornyelse. Dalane Energi har derfor satt utbyggingsplanene inn i et 10 års perspektiv. Utbygging av ny regionalnettstruktur i området Bjerkreim – Egersund vil styrke forsyningssikkerhet og et framtidig økt energibehov for bolig og næring i Egersund by. Lokal etablering av kraftkrevende industri vil bidra betydelig med å ta kostnadene med en slik fornyelse.

Lokal kraftbruk

Statnett beregner at det vil produseres om lag en milliard kilowattimer (1000 GWh eller 1 TWh) hvert år fra vindkraftverkene som er knyttet til Bjerkreim transformatorstasjon. Ved en fullskala utbygging på 300 MW i North Sea Energy Park, vil dette alene utgjøre rundt 40 % av det totale kraftbehovet i industriparken. Vi mener det er god samfunnsnytte å utnytte denne kraften lokalt. Alternativet er å sende den ut over lange strekninger i sentralnettet.

Statnett har over flere år bygget en ny «motorvei» for kraftforsyning på Sør-Vestlandet, Vestre korridor. Denne sikrer en sterk tosidig forsyning til North Sea Energy Park, både via Åna Sira/Feda fra sør og fra Fagrafjell i nord.
North Sea Energy Park vil i 2023 være forsynt via en 300 MW, 132 kV redundant kraftlinje. Det vil foregå en trinnvis opptrapping av levert effekt avhengig av utbyggingstakt og behov. Det er planlagt 50–100 MW levert effekt i 2023, mulighet for 200 MW i 2025 og et endelig mål om 300 MW når området er ferdig utbygget.

Publisert:
 1. Vindkraft
 2. Fornybar energi

Mest lest akkurat nå

 1. Vinden skaper trøbbel – ferjer omdirigeres til Hanasand

 2. Ny direkterute fra Sola

 3. Stavanger konfekt konkurs

 4. Spotify fjerner Neil Youngs musikk

 5. Derfor er det sommer­grønt i Roga­land i januar

 6. Trebarns­moren stresset hver morgen. Så fant hun løs­ningen. Fem tips for en bedre mor­gen