Høyres tåkeprat

DEBATT: Solgull Klette har i et innlegg i Aftenbladet 12. februar noen betraktninger som ved første øyekast og gjennomlesing kan virke som en tilforlatelig beskrivelse av viktigheten i samhold og det private initiativ i en krisetid.

«Fra mitt og Sp sitt ståsted så har de siste årene med Høyre vært en ulykke for landet med økt forvitring av det norske velferdssamfunnet», skriver Håvard Tonning Austvoll.

Debattinnlegg

 • Håvard Tonning Austvoll
  Håvard Tonning Austvoll
  Kommunestyrerepresentant for Sp i Sandnes
Publisert: Publisert:

Det er lett å si seg enig med Klette i at pandemien har vist seg som en disruptiv kraft, som har snudd opp ned både på arbeidsmetoder, sosiale omgangsformer, skolehverdagen og vist oss nye sider ved samfunnet og menneskenaturen. Dette er greit, men etter en ny gjennomlesing av innlegget kan man skimte konturene av den egentlige underliggende ide. Bak honnørord som «frivillighet, familie og forpliktelse» åpenbarer det seg en «fornyelse av den norske velferdsmodellen». Mon det.

Fra mitt og Sp sitt ståsted har de siste årene med Høyre vært en ulykke for landet med økt forvitring av det norske velferdssamfunnet.

Sedvanlige privatiseringen

Det er vanskelig å lese dette, og Klette sitt parti Høyre sine kontinuerlige forslag i Sandnes om å legge til rette for private aktører, som noe annet enn at «fornyingen» egentlig er den sedvanlige privatiseringen av offentlige tjenester. Dette har vi hørt før, selv om Klette kamuflerer dette gjennom metaforer og tungt fordøyelige setninger som «Noen av de sosiale ytelsene vi kjenner, er rettferdiggjort av interesse. De kunne man godt ta fatt i hvis rosebusken skal beskjæres.»

Klette skryter av Høyre i regjering de siste åtte årene har vist vei i denne «fornyelsen». Fra mitt og Sp sitt ståsted så har de siste årene med Høyre vært en ulykke for landet med økt forvitring av det norske velferdssamfunnet. Jeg nevner i fleng: En stadig voksende ulikhet i dette Høyre-styrte landet, en EØS-avtale som overfører mer og mer av beslutningsmyndighet til andre organer enn norske folkevalgte, tvangssammenslåing av kommuner med tilhørende svekkelse av lokaldemokratiet og nedleggelser av fødetilbud, lensmannskontorer og sorenskriver.

Forvitring av fellesskapet

Alt dette er en forvitring av fellesskapet; en pandemi bøter ikke på dette. Det som trengs nå, er ikke en «fornyelse» av den norske velferdsmodellen, men tvert om en helomvending til en ide om at det er lokalsamfunnet som er det essensielle, at det er tjenester nær folk som er det essensielle, at det er trygge og forutsigbare arbeidsvilkår som er det viktigste. Det er ikke tid for ytterligere privatisering av offentlige velferdstjenester til fordel for private aktører. Et Regjeringsskifte er så absolutt på sin plass.

Les også

 1. – Pandemien har fått frem det personlige ansvar på en helt ny måte

Publisert:
 1. Debatt
 2. Privatisering
 3. Sandnes
 4. Lokaldemokrati

Mest lest akkurat nå

 1. – Etter å ha kranglet, fikk jeg med meg én test

 2. Hva tåler sykehusene før Norge må stenges ned? Det er ikke korona som er den største utfordringen

 3. Drone stengte Stavanger lufthavn to ganger

 4. Ett skisenter åpner denne helgen - flere neste helg

 5. Michael Carrick forlater Manchester United – Ødegaard i hovedrollen i høydramatisk kamp

 6. Aldri har Norge hatt en spiller med annen hudfarge enn hvit. Nå skjer det noe.