En hyllest til bioingeniørene

DEBATT: Vi har bak oss ett år med perioder med delvis og total nedstenging av samfunnet, med både regionale og lokale tiltak for å holde pandemien under kontroll. Koronakrisa har blitt en del av hverdagen vår og alle er påvirket.

Her bioingeniør Tonja Johansen som analyserer koronatester ved SUS. Bildet er fra desember i fjor.

Debattinnlegg

 • Sarah Gjerde Myhre
  NITO-tillitsvalgt ved Helse Stavanger og styremedlem i NITO Rogaland
Publisert: Publisert:

Siden nedstenginga i mars 2020, har mange bioingeniører hatt lange og krevende arbeidsdager med ett mål for øye: Å sørge for at prøvene som kommer inn til laboratoriene blir raskt analysert.

7 millioner analyser

Bare i Helse Stavanger er det analysert over 400.000 covid-19-prøver siden mars 2020. Totalt ble det ved Helse Stavanger foretatt over 7 millioner analyser i 2020!
Analyseprosessen er arbeidskrevende og går kontinuerlig, slik at man kan sette i gang de tiltak som er nødvendige om det er smitte. Bioingeniørene er en høyt kompetent og ansvarsfull yrkesgruppe som står på og utfører jobben trygt, grundig og kvalitetssikkert.

De er derfor en av helsevesenets aller viktigste ressurser for å holde covid-19-pandemien under kontroll i Stavanger og Norge.

Bare i Helse Stavanger er det analysert over 400.000 covid-19-prøver siden mars 2020.

Ta eksempel en vevsprøve eller celleprøve. Den tar du kanskje fordi legen din mistenker kreft, og før legen kan bekrefte eller aller helst avkrefte om det er kreft. Vurdering og tolkning av celle- og vevsprøven er det både bioingeniører og patologer som står for.

Blir du forkjølet, får et sår eller en annen infeksjonssykdom, trenger du en bioingeniør som dyrker bakterieprøven din, vurderer resultatet og rapporterer til behandlende lege. Først da kan legen slå fast om du trenger behandling og gi deg rett antibiotika.

Bioingeniørene ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i Helse Stavanger hadde i 2020 hele 9500 blodgiver-tappinger. I blodbanken donerer blodgiverne dyrebare dråper av sitt eget blod. Etterpå har bioingeniørene et omfattende arbeid med å identifisere mulige antistoff og andre sykdomsframkallende bestanddeler.

Bioingeniørene på avdeling for medisinsk biokjemi har høyt tempo og utfører millioner av biokjemiske analyser med avansert teknologisk utstyr. Her blir det analysert prøver fra pasientene som er innlagt på sykehuset, men også fra dem som blir tatt på poliklinikken og prøver som blir sendt inn fra fastleger og kommunehelsetjenesten.

Sjelden omtalt med store ord

I Helse Stavanger arbeider det over 300 bioingeniører som har som hovedoppgave å sørge for at millioner av analyser kommer ut med korrekte svar slik at du som pasient får rett behandling. Bioingeniørene har ofte kunnskap om hva som feiler deg før legen din.

Bioingeniørene er sjelden omtalt med store ord, men uten laboratorier med høyt kompetente bioingeniører hadde det norske helsevesenet ikke fungert. Jeg er stolt av å være tillitsvalgt for denne yrkesgruppen. Bioingeniørene fortjener virkelig en hyllest!

Les også

 1. Disse har fått vaksine i Norge

 2. Jakten på det muterte viruset: – Vi kjenner på tidspresset

Publisert:
 1. Debatt
 2. Bioteknologi
 3. Helse Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Plukket plast i fjæra i Ryfylke: – Helt ekstremt

 2. Helse­depar­tementet avviser opp­lysninger om full gjen­åpning av samfunnet

 3. – Stepanka viser fram det ypperste tsjek­kisk bil­indu­stri har produ­sert. Selv kjører hun Seat

 4. Rykker ut for å oppklare for­virring: – Vi er ikke kon­kurs, tvert imot

 5. Blant dei som har stått fremst i kjefte­køen, er dei som nå skal ta over makta

 6. Sperregrensen må ned