Ap brenner seg i Lervigparken

DEBATT: Parkarealet innerst i viken ved Lervig skal være like stort som det reguleringsplanen fra 2010 slår fast. Det viser også den nye planen som omhandler bygging av brannstasjonen der.

Publisert: Publisert:

«Jeg vil be Ap om å se på brannstasjonsstrukturen i Oslo, Bergen og Trondheim», skriver Erlend Jordal. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

  • Erlend Jordal
    Bystyrerepresentant, nestleder Storhaug bydelsutvalg (H)
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Det er spesielt å lese at Ap ikke har forstått dette (Aftenbladet 22. juni). At de fortsetter sin motstand mot en flott ny brannstasjon – selv om hele premisset de la til grunn for sin motstand, er forduftet. Parken her blir flott og like stor som tidligere vedtatt – med brannstasjon som nabo – slik de var med å vedta i 2010, 2011 og 2014.

Tas ikke noe av regulert park

Men hvordan er dette løst? Hvorfor er det slik at ikke en eneste kvadratmeter park blir gjort om til brannstasjon selv om brannstasjonen er betydelig større nå en slik en så for seg i 2010? Jo fordi det nye alternativet krever en utfylling på ca. 1170 kvadratmeter innerst i Lervigsbukta. Denne utfyllingen åpner for at det ikke tas noe av regulert park. Dermed er utfordringen løst og Ap sitt premiss om tap av grøntareal, blir feil. De hevder at en vedtok å bygge brannstasjon i Lervig på feil premisser.

Andre behov

De sikter til at brannstasjonen blir nesten dobbelt så stor som opprinnelig tenkt, og det er riktig. Den blir det fordi en moderne brannstasjon har andre behov enn gamle brannstasjoner – ikke minst til vasking av utstyr som reduserer brannfolkenes eksponering mot kreftfremkallende stoffer.

Utrykningstid betyr noe!

Utbyggingene i dette området var bestemt lenge før 2011, og de fleste prosjektene her var ferdige eller under utbygging når vedtaket om brannstasjon ble fattet.

Les også

Ap setter brannsikkerheten på spill

Les også

Branndrama i kommunale korridorer

Direkte feil

Det store grønne området innerst i Lervig ble skapt gjennom å flytte en boligblokk vekk fra sjøsiden og inn i det som i dag er kvartalet der sykehjemmet bygges. Det blir dermed direkte feil å hevde at en ofrer parkareal for en brannstasjon når en faktisk ikke gjør det. Det grønne er faktisk blitt større enn det som opprinnelig var tenkt og utbyggingsplanene i området var godt kjent. Dermed tar Ap feil om også dette.

Reflekter over det

Videre hevdes det i Ap sitt vedtak om brannstasjon at det er negativt at en brannstasjon ligger i et område som er tett befolket. Reflekter over det. Det er negativt med en brannstasjon der det bor mange folk. Er det virkelig slik? Jeg vil hevde det absolutt motsatte! At det er bedre, tryggere og sikrere å ha en brannstasjon i de områdene der det bor mange folk. Det er derfor alle store byer har en desentralisert brannstruktur – fordi minutter sparer liv. Utrykningstid betyr noe!

Jeg vil be Ap om å se på brannstasjonsstrukturen i Oslo, Bergen og Trondheim. De andre storbyene i Norge der stasjonene er plassert for å gi best mulig dekning av byen, med kort avstand til hovedvegnettet.

De samme vurderingene våre eksperter her i regionen har lagt til grunn når de har gjennomført en omfattende risiko og sårbarhetsanalyse. Den viser at det er viktig med nærhet til befolkningstette områder og desentralisert brannstruktur.

Fortjener en brannstasjon

Ap i Stavanger hevder nå at de vet bedre enn de vurderingene som resten av Norge og de andre storbyene bruker. Jeg mener at Ap tar feil også her. Jeg vil faktisk gå motsatt vei og si at Storhaug fortjener en brannstasjon. Vi har det største sentrumsnære transformasjonsområdet. Vi skal bygge nytt sykehjem, ny skole og ny idrettshall som alle vil få ultrakort utrykningstid fra en ny brannstasjon.

Tenk hvor fantastisk gøy det vil være for en ny, urban bydel å få en brannstasjon inn i sitt nærmiljø, med besøksdager, skolebesøk og arbeidsplasser.

Like stor som lovet

Vi vil få til et grønt tilgjengelig tak, gangvei langs sjøen som folk kan bruke og et bygg som passer inn og fullfører kvartalsstrukturen mot Breiviksveien. Det blir en grønn, flott park som blir like stor som er lovet gjennom reguleringsplanene. Det blir kort utrykningstid til en del av byen som er i sterk vekst og som har den høyeste befolkningstettheten i Stavanger. Det blir et verdifullt tilskudd til nærmiljøet, og det vil gjøre at vi har topptrente redningsmenn og kvinner minutter unna store institusjoner.

Jeg heier på brannstasjon i Lervig og ønsker de hjertelig velkommen til fantastiske Storhaug.

Publisert:

Les også

  1. Lavmål fra Høyre om brannstasjon i Lervig

  2. Nok et nei til brannstasjon i Lervig

  1. Debatt
  2. Erlend Jordal
  3. Storhaug
  4. Utbygging